W ciągu trzech kwartałów 2017 r., zakończonych 30 września 2017 r., Grupa Kapitałowa Medicalgorithmics osiągnęła przychody w wysokości 152.844 tys. zł, co oznacza wzrost o 64 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2016 r.

W tym czasie liczba złożonych przez Medi-Lynx wniosków o płatność od ubezpieczycieli za usługi wykonane przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA wyniosła 70.221, co stanowi wzrost o 63 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. 

Wzrost przychodów oraz liczby wniosków jest w głównej mierze spowodowany objęciem konsolidacją wyników finansowych Medi-Lynx za cały badany okres oraz istotnym wzrostem skali działalności tej spółki po przejęciu klientów AMI.

W ciągu trzech kwartałów 2017 r. całość przychodów Grupy pochodziła ze sprzedaży systemu PocketECG, na którą składały się przychody ze sprzedaży usług wynoszące 152.386 tys. zł (90.282 tys. zł w analogicznym okresie 2016 r.) stanowiące 99,7 proc. całości przychodów (96,9 proc. w 2016 r.) oraz przychody ze sprzedaży urządzeń w kwocie 458 tys. zł (2.932 tys. zł w analogicznym okresie 2016 r.).

Niższy niż w 2016 r. udział sprzedaży urządzeń w całości przychodów wynika głównie z wyłączenia na etapie konsolidacji sprzedaży urządzeń do Medi-Lynx.

Natomiast od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. przychody Grupy wyniosły 50.302 tys. zł, co stanowi spadek o 18 proc. (10.794 tys. zł) w stosunku do II kwartału 2017 r. Zmniejszenie tych przychodów było powiązane ze spadkiem liczby badań wykonywanych przez Medi-Lynx w miesiącach wakacyjnych, o charakterze sezonowym.

Dodatkowo, wpływ na mniejszą liczbę badań miały huragany i powodzie, które nawiedziły południowo-wschodnie stany na przełomie sierpnia i września 2017 r. Kolejnym czynnikiem wpływającym na przychody wypracowane w III kwartale 2017 r. był też  niższy niż w II kwartale średni kurs USD używany do konsolidacji wyników, który przełożył się na spadek przychodów o 2.291 tys. zł.

Medicalgorithmics działa od 2005 r. Jest producentem systemu PocketECG, służącego do zdalnego monitorowania pracy serca. Blisko współpracuje z ośrodkami diagnostyki i nadzoru kardiologicznego, które na bazie systemu PocketECG świadczą usługi diagnostyki kardiologicznej. Spółka sprzedaje abonamenty na wykorzystanie systemu PocketECG i infrastruktury IT do diagnostyki arytmii, a także usługi przetwarzania i analizy danych w sektorze telemedycznym oraz usługi programistyczne.

Grupa prowadzi także prace rozwojowe, uczestnicząc w projekcie eHealth Monitor realizowanym przez konsorcjum, w którym uczestniczą firmy i jednostki badawcze z państw Unii Europejskiej. Celem projektu jest stworzenie platformy, dzięki której pacjenci i lekarze będą mogli korzystać ze spersonalizowanych usług medycznych. Prowadzone są ponadto inne projekty dotyczące urządzenia do telerehabilitacji kardiologicznej, oprogramowana do szpitalnych sieci informatycznych w USA oraz urządzeń i systemu do zdalnego i natychmiastowego opisu EKG.

Red. (źródło: medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ