Pod koniec października Sejm, a na początku listopada Senat RP przyjęły ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej – POZ. Zakłada ona m.in., że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie w szerszym niż dotychczas zakresie odpowiedzialny za opiekę nad pacjentem, przejmując jednocześnie część funkcji lekarzy specjalistów.

Lekarz POZ ma być też swoistym przewodnikiem pacjenta w całym systemie służby zdrowia, zobowiązanym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości działań na rzecz pacjenta.

Polacy w ocenie tego rozwiązania są podzieleni. Wprawdzie blisko połowa badanych (48 proc.) uznaje je za korzystne dla pacjentów, jednak niewiele mniejszy odsetek (42 proc.) stanowią ci, którzy wyrażają odmienną opinię, w tym co ósmy respondent (12 proc.) zdecydowanie obawia się przewidzianych w ustawie zmian.

Źródło: CBOS

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ