Norwescy naukowcy zbadali, jak zażywanie paracetamolu przez kobiety w ciąży wpływa na rozwój dziecka. Okazało się, że przyjmowanie tego preparatu przez 29 dni w trakcie ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia u dzieci zespołu ADHD o ponad 200 proc.

Warto pamiętać, że paracetamol to jeden z najpopularniejszych leków o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, sprzedawanym bez recepty. W Polsce zarejestrowanych jest co najmniej kilkadziesiąt preparatów zawierających ten związek, zarówno w formie doustnej, doodbytniczej, jak i dożylnej. Wiele z nich dostępnych jest bez recepty. Jeśli więc pacjent bierze Apap, Calpol, Codipar, Panadol, Efferalgan, Pedicetamol, Gripex, Fervex, Febrisan, Theraflu, za każdym razem przyjmuje dawkę paracetamolu.

Naukowcy z Norwegii udowadniają, że paracetamol zażywany w ciąży wiąże się z ryzykiem wystąpienia u dziecka ADHD. Zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi lub inaczej: zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych objawia się m.in. problemem ze skupieniem uwagi, hiperaktywnością, nadpobudliwością ruchową i impulsywnością. Chorzy często wykazują się też brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego, tendencją do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną, nadmierną aktywnością.

Naukowcy wykazali, że u kobiet, które przyjmowały paracetamol dłużej niż przez 29 dni w trakcie ciąży, ryzyko urodzenia dziecka z ADHD było o 220 proc. wyższe, niż u kobiet, które paracetamolu nie zażywały w ogóle, albo które sięgały po niego sporadycznie.

Badanie przeprowadzone zostało na szeroką skalę. Wzięło w nim udział 112.973 dzieci, w tym 2246 ze zdiagnozowanym ADHD, a także 95.242 matek i 75.217 ojców. Blisko 47 proc. przebadanych matek przyznało, że w czasie ciąży zażywało paracetamol: 27 proc. z nich sięgnęło po substancję w jednym tylko trymestrze, 16 proc. – w trakcie dwóch trymestrów, a 4 proc. w każdy z trzech trymestrów.

Jak pokazują wyniki, u kobiet, które zażywały paracetamol w trakcie jednego trymestru, ryzyko urodzenia dziecka z ADHD było większe o 7 proc., u kobiet, które zażywały paracetamol w trakcie dwóch trymestrów – o 22 proc., a u kobiet, które sięgnęły po tę substancję na przestrzeni całej ciąży – o 27 proc. Z kolei u kobiet, które zażyły paracetamol mniej niż 8 razy w trakcie całej ciąży, ryzyko urodzenia dziecka z ADHD było o 10 proc. mniejsze.

Krytycy wskazują, że badania naukowców z Norwegii nie zostały przeprowadzone w ramach eksperymentu kontrolowanego – w którym obserwacje przeprowadza się w systematycznie zmienianych warunkach, do których losowo przydziela się badane osoby. Dlatego, ich zdaniem, nie można z nich wyciągać zbyt daleko idących wniosków.

Przytaczają też argument, że Norwegowie nie wzięli pod uwagę np. faktu, że potrzeba dłuższego przyjmowania przez kobiety w ciąży paracetamolu może wskazywać na chorobę, która bezpośrednio wpływa na zwiększenie ryzyka urodzenia dziecka z ADHD.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ