W listopadzie 2017 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 mld 754 mln zł, co stanowi wzrost o 3,8 proc. w porównaniu do listopada 2016 r. – wynika z danych PEX PharmaSequence, dotyczących rynku farmaceutycznego w Polsce.

Rynek

W porównaniu do listopada 2016 r.:

  • Sprzedaż leków refundowanych wyniosła ponad 973 mln zł – wzrost o 3,2 proc.
  • Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła ponad 615 mln zł – wzrost o 6,5 proc.
  • Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece przekroczyła 1 mld 146 mln zł – wzrost o 2,9 proc.

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w listopadzie 2017 r. wyniósł 182,5 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), był to wzrost o 2,5 proc. w w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 26,93 proc., a wartość refundacji w listopadzie wyniosła 711 mln zł – wzrost o 6,6 proc. w porównaniu do listopada zeszłego roku.

Ceny

Ceny i zmiana względem listopada 2016:

  • średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 18,94 zł (wzrost o 7,4 proc.)
  • średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,22zł (wzrost o 1,6 proc.)
  • średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,03 zł (wzrost o 6,2 proc.)
  • średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 13,56 zł (wzrost o 8,7 proc.)

Komentarz:

Dr Jarosław Frąckowiak, wiceprezes PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence):

Rynek farmaceutyczny w listopadzie 2017 r. zanotował sprzedaż na poziomie ponad 2 mld 754 mln zł. Wartość sprzedaży rynku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosła o ponad 101 mln zł (+3,8 proc.). Natomiast w stosunku do października bieżącego roku sprzedaż zmniejszyła się o 93 mln zł (-3,3 proc.).

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. zwiększyła się wartość wszystkich segmentów. Sprzedaż leków pełnopłatnych była wyższa o 37,7 mln zł (+6,5 proc.), leków refundowanych wzrosła o 29,76 mln zł (+3,2 proc.), a sprzedaż odręczna – o 32,25 mln zł (+2,9 proc.).

Wartość poszczególnych segmentów względem poprzedniego miesiąca spadała. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zmalała o 39,6 mln zł (-3,3 proc.), wartość segmentu leków refundowanych była mniejsza o 33,63 mln zł (-3,3 proc.), z kolei leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 16,9 mln zł (-2,7 proc.).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w listopadzie br. wyniosła 24,82 proc. i była o 0,45 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2016 r. Natomiast w stosunku do października br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 1,75 proc. (-0,44 pp.). Średnia cena leku w listopadzie wyniosła 18,94 zł i była o 0,02 proc. większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z listopada 2016 r. wzrosła o 7,36 proc.

W listopadzie refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 711 mln zł, tj. o 6,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w listopadzie 26,93 proc. i był mniejszy o 2,34 pp. niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,01 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2017 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad 33 mld zł, to o 4,5 proc. więcej niż w roku 2016, aatomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej 8,4 mld zł (+4,8 proc. w stosunku do 2016 r.).

Red. (źródło: PEX PharmaSequence)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ