Podpisano umowy o dofinansowanie projektów wzmacniających strategiczną infrastrukturę ochrony zdrowia w ramach „Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”. Zawartych zostało 21 umów o łącznej wartości ponad 250 mln zł, z czego 208 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

W podpisaniu umów uczestniczyli minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, wiceminister Piotr Gryza oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Do kogo trafią pieniądze?

W ramach sektora zdrowie „Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” podpisano łącznie 220 umów na kwotę 1399,36 mln zł wydatków kwalifikowanych, w tym 1177,4 mln zł ze środków unijnych.

Umowy te wykorzystują 63,64 proc. dostępnej alokacji w ramach osi IX. Porozumienia dla kolejnych inwestycji będą zawierane na początku stycznia 2018 r.

Wsparciem zostaną objęte:

  • szpitalne oddziały ratunkowe,
  • ponadregionalne szpitale udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, oddechowego oraz ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci,
  • projekty polegające na wymianie/zakupie akceleratorów liniowych.

Wsparcie ratownictwa i ośrodków ponadregionalnych

Wszystkie umowy razem warte są ponad 250 mln zł. To naprawdę duży zastrzyk środków, które pozwolą zrealizować najważniejsze potrzeby, przede wszystkim w dwóch obszarach: w ratownictwie medycznym oraz przy wyposażeniu ośrodków o działaniu ponadregionalnym, które dzięki temu będą wychodzić naprzeciw rzeczywistym potrzebom mieszkańców – mówi minister Konstanty Radziwiłł.

Wśród beneficjentów programu znalazł się m. in. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki z Gorzowa Wielkopolskiego.

Ten szpital podpisuje dzisiaj dwie umowy, to jest wyjątkowy dzień dla tego regionu. Jedna umowa dotyczy sprzętu dotyczącego szpitalnego oddziału ratunkowego, a druga akceleratora do radioterapii. Obie te umowy są razem warte ponad 25 mln zł – ocenia minister zdrowia.

Umowy obejmują także modernizację i doposażenie klinik dziecięcych m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym, w Szpitalu Anny Mazowieckiej na Karowej w Warszawie, w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi, w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Katowicach, w Wojskowym Szpitalu z Polikliniką w Krakowie. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. inwestycje na modernizację SOR-ów, izb przyjęć, oddziałów ortopedycznych, pulmonologicznych, a także zakupu sprzętu do diagnostyki.

Dodatkowe środki na służbę zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że opublikowana została nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana w skrócie ustawą 6 proc. Zapewnia ona dodatkowe 547 mld zł w ciągu 10 lat, które wpłyną do systemu służby zdrowia.

Jak poinformował Konstanty Radziwiłł, ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. Pieniądze rozłożone są w czasie, a ich wzrost ma być stopniowy od przyszłego roku.

Red. (źródło: mz.gov.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ