Badanie wśród kadry menedżerskiej szpitali publicznych w Polsce wykazało, że zdecydowana większość respondentów wskazuje jako główną barierę rozwoju sektora publicznego w Polsce problemy z finansowaniem świadczeń przez NFZ. Placówki wymieniają przede wszystkim zbyt niskie wyceny i brak regulowania zaległości za nadwykonania.

Głównym czynnikiem rozwoju szpitali publicznych w Polsce, podobnie jak w roku 2014 i 2015, jest obecnie pomoc finansowa ze strony funduszy europejskich. Pomimo licznych problemów z finansowaniem z NFZ, w ostatecznym rozliczeniu szpitale oceniają kontrakty z funduszem jako czynnik rozwoju.

Nieco mniej niż jedna piąta menedżerów jest również świadoma, że czynnikiem pozytywnym jest doposażenie szpitala i inwestycje. W ocenie ekspertów, nie jest to wysoki odsetek wskazań, co więcej, w obliczu utworzenia sieci szpitali może on w przyszłości spaść.

Problemy z finansowaniem przez NFZ, wymieniane przez kadrę zarządczą szpitali publicznych, to:

  • trudności w kontraktowaniu nowych usług w ofercie szpitala (aneksowanie, a nie podpisywanie nowych umów od kilku lat),
  • zbyt wygórowane wymogi NFZ odnośnie specjalistów,
  • nie branie pod uwagę kryteriów jakościowych przy podpisywaniu kontraktów,
  • nielogiczne alokowanie środków (na nieopłacalne procedury).

Źródło: PMR

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ