Spółka Polmed, prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych, zawarła umowy dotyczące świadczeń medycznych dla centrali oraz dwóch oddziałów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Wartość wszystkich umów wynosi 6 mln 610 tys. zł.

Polmed zawarł umowy jako lider konsorcjum, w skład którego wchodzi także Petra Medica z Warszawy. Wartość umowy zawartej z centralą spółki PGNiG wynosi 1.879.416 zł, umowa z oddziałem geologii i eksploatacji w Warszawie PGNiG ma wartość 1.218.888 zł, a umowa z oddziałem PGNiG  w Sanoku – 3.511.728 zł. Porozumienia zostały zawarte na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Przedmiotem umów jest świadczenie kompleksowych usług medycznych na rzecz pracowników PGNiG oraz usług z zakresu medycyny pracy. Umowy określają także ofertę dotyczącą abonamentów na usługi medyczne oraz na usługi stomatologiczne dla pracowników PGNiG i członków ich rodzin.

Zarząd Polmed S.A. szacuje wartość łączną wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów za cały okres ich obowiązywania na kwotę 6 mln 610 tys. zł czyli na sumę maksymalnych wartości zobowiązań dla każdej z umów. Powyższe szacunki obejmują również przychody z tytułu usług dodatkowych w postaci abonamentów.

Polmed S.A. prowadzi centra medyczne zlokalizowane w 13 miejscowościach. Placówki działają między innymi w Trójmieście, Starogardzie Gdańskim, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu czy w Warszawie. Świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

W roku 2016 skonsolidowane przychody spółki ze sprzedaży miały wartość 92 mln 54 tys. zł i były wyższe o 26 proc. w stosunku do przychodów z 2015 r.

Rd. (źródło: medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ