Lekarze z Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland odegrali kluczową rolę w badaniu, którego wyniki opublikowało renomowane czasopismo medyczne „The Lancet”. Półroczne badania polegały na ocenie rezultatów leczenia choroby wieńcowej innowacyjnym stenem MiStent w porównaniu ze stentem Xience.

Wyniki lekarzy z Centrum potwierdziły lepszą skuteczność MiStent przy identycznym profilu bezpieczeństwa w porównaniu do stentów Xience. Lekarze zakładają, że wyniki tego badania mogą przełożyć się na rzadsze wykonywanie ponownych zabiegów, co będzie wymierną korzyścią dla pacjentów oraz dla całego systemu ochrony zdrowia.

Dzięki pracy zespołu badaczy z Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland (CBR AHP) można obniżyć koszty leczenia oraz przyspieszyć powrót pacjentów do zdrowia.

Warto inwestować w naukę i poszukiwać coraz skuteczniejszych metod leczenia. Świadomość, że wyniki naszych badań pomagają uratować wiele istnień ludzkich, sprawiła całemu zespołowi prawdziwą satysfakcję i dała napęd do dalszego działania – mówi docent Krzysztof Milewski, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP. 
Polska kardiologia jest doceniana na świecie z czego jesteśmy bardzo dumni. Inwestycja w zdrowie jest zawsze najlepszą inwestycją – podkreśla profesor Paweł Buszman, prezes American Heart of Poland

Współautorami pracy opublikowanej w Lancecie są badacze CBR (AHP): dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, dr hab. n. med. Aleksander Żurakowski,  oraz  prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman i dr. n. med. Maciej Kośmider z American Heart of Poland.

Centrum Badawczo-Rozwojowe AHP prowadzi badania kliniczne oraz przedkliniczne w dziedzinie kardiologii.

Grupa American Heart of Poland prowadzi ośrodki, w których działają oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii, pełniące 24-godzinne dyżury między innymi dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca.

W ramach Grupy działają marki: Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Nafis, Centrum Kardiologii Józefów, Med Pro, Intercard, Centrum Zdrowego Serca Telcor, I-Kar oraz Uzdrowisko Ustroń.

Red. (źródło: medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ