73 proc. Polaków uważa, że szczepionki są bezpieczne dla dzieci, natomiast 37 proc. badanych wyraża przekonanie o możliwych, negatywnych skutkach ubocznych szczepionek – wynika z raportu CBOS.

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że od kilku lat sukcesywnie zwiększa się liczba rodziców uchylających się od poddawania dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym. W latach 2006–2010 odnotowywano ok. 4 tys. odmów wykonania szczepienia rocznie, natomiast w latach 2011–2015 ich liczba wzrosła z ok. 5 tys. do ponad 16 tys., zaś w 2016 r. przekroczyła 23 tys.

Jak podaje CBOS, większość Polaków (73 proc.) sądzi, że szczepionki są bezpieczne dla dzieci, choć w tym przypadku, w porównaniu z badaniami z 2013 r., notuje się niewielki spadek odsetka ocen zdecydowanie pozytywnych (o 3 punkty procentowe).

Bez zmian pozostaje odsetek przekonanych o możliwych negatywnych skutkach ubocznych szczepionek (37 proc.) lub wywoływaniu przez nie poważnych zaburzeń rozwojowych (22 proc. – wzrost o 1 punkt).

Jedynie 3 proc. dorosłych Polaków mających dzieci twierdzi, że ich dziecko (dzieci) przynajmniej raz nie zostało poddane szczepieniu obowiązkowemu przeciwko chorobie zakaźnej. Najczęściej deklarowanym powodem rezygnacji ze szczepienia są obawy przed skutkami szczepionki (40 proc.), bądź przeciwwskazania medyczne (39 proc.).

W porównaniu do badań z 2013 r. poprawił się stosunek Polaków do obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci. Wzrósł odsetek przekonanych o dobroczynnym działaniu oraz celowości i konieczności szczepień: przybyło osób podzielających opinię, że szczepienie dzieci powoduje więcej dobrego niż złego (wzrost o 6 punktów procentowych), że szczepienia są najskuteczniejszym sposobem ochrony dzieci przed poważnymi chorobami (wzrost o 7 punktów) oraz że szczepienia ochronne praktycznie wyeliminowały wiele groźnych chorób (wzrost o 6 punktów).

Kontrowersyjny pogląd, zgodnie z którym zamiast szczepienia lepiej jest pozwolić dziecku przechorować chorobę zakaźną, dzięki czemu uzyska ono naturalną odporność, podziela jedynie 13 proc. ogółu badanych.

Wśród ogółu dorosłych dominuje pogląd, że szczepienia ochronne dzieci przeciwko najgroźniejszym chorobom powinny mieć status obowiązkowych, a decyzji rodziców można pozostawić jedynie ewentualne szczepienia dodatkowe (80 proc.). Tylko co ósmy respondent (12 proc.) jest zwolennikiem rezygnacji z obowiązkowego charakteru szczepień i pozostawienia tej kwestii do wyłącznej decyzji rodziców.

W opinii autorów badania, Polacy nie oczekują rezygnacji ze szczepień obowiązkowych dzieci, przeciwnie: zdecydowana większość badanych docenia pozytywne skutki szczepień i chce utrzymania ich obowiązkowego statusu.

Red. 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ