W województwie opolskim łącznie z umowami podpisanymi dzisiaj zawartych będzie 5 umów o dofinansowanie projektów. Opiewają one na łączną kwotę 66 mln zł, co stanowi 3 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

W województwie śląskim łącznie z umowami podpisanymi dzisiaj zawarte będą 23 umowy o dofinansowanie projektów. Opiewają one na łączną kwotę 302 mln zł, co stanowi niemalże 13 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

Środki w Osi priorytetowej IX to 2,2 mld zł, na co składa się:

  • działanie 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego” – 0,94 mld zł z których sfinansowane zostały inwestycje w infrastrukturę ratownictwa medycznego, w tym na istniejące i nowe szpitalne oddziały ratunkowe (SOR), istniejące i nowe centra urazowe dla dorosłych (CU) i dla dzieci (CUD), lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, bazy lotniczego pogotowia ratunkowego (LPR) oraz wyposażenie śmigłowców. W ramach działania do końca perspektywy zrealizujemy prawie 200 projektów;
  • na działanie 9.2 „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych” – 1,25 mld zł, przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę ponadregionalnych podmiotów leczniczych, przede wszystkim w zakresie walki z chorobami układu krążenia oraz nowotworami. W planach i realizacji jest łącznie 100 projektów.

Do końca stycznia podpisano prawie 70 proc. planowanych umów, a na początku lutego planujemy wyczerpać alokację na tę perspektywę. To da szpitalom czas na sprawne zrealizowanie inwestycji.

Ministrowie podpisali też umowy w Łodzi, Kielcach, Rzeszowie i Warszawie. 5 lutego 2018 r. zawarto umowy na dofinansowanie projektów ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podpisał umowę w Łodzi, wiceministrowie Józefa Szczurek-Żelazko w Rzeszowie, Marek Tombarkiewicz w Kielcach, a Piotr Gryza w Warszawie.

Zaangażowanie resortu zdrowia w podpisanie umów ma na celu jak najszybsze wyczerpanie alokacji na tę perspektywę finansową. Do końca stycznia podpisano prawie 70 proc. planowanych umów. Ma to dać szpitalom czas na rozpoczęcie projektów, sprawne zrealizowanie inwestycji i terminowe rozliczenie.

Red. (źródło: zdrowie.gov.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ