Szkolenia mają dotyczyć wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego i umiejętności chirurgicznych.

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs  dla organizatorów kształcenia lekarzy. W ramach projektów jest możliwość utworzenia pracowni  symulacji medycznej. Na konkurs przeznaczono 80 mln zł. Dofinansowanie pochodzi z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Wsparcie skierowane jest do lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych, prowadzących praktykę zawodową oraz rezydentów.

Symulacja medyczna

Szkolenia muszą być realizowane z wykorzystaniem technik symulacji medycznej, czyli nauczania praktycznego w stanach zagrożenia zdrowia o życia. Taki rodzaj kształcenia pozwala zdobyć, sprawdzić wiedzę i umiejętności praktyczne w warunkach klinicznych, ale w bezpiecznym środowisku, w którym błąd nie spowoduje krzywdy pacjenta. Do dyspozycji lekarzy będą m.in. fantomy, komputerowe systemy wirtualnego pacjenta, trenażery służące nauce umiejętności praktycznych i zaawansowane symulatory.

Dla kogo wsparcie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. uczelnie medyczne, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne instytuty badawcze oraz inne podmioty uprawnione do kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.

Nabór wniosków trwa od 16 marca do 16 kwietnia 2018. Szczegółowe informacje na www.zdrowie.gov.pl.

Red.

 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ