Minister zdrowia, prof. Łukasz Szumowski, wypracował porozumienie z lekarzami rezydentami. Po serii konsultacji i spotkań udało się osiągnąć kompromis, na którym zyskają pacjenci i cały system opieki zdrowotnej w Polsce. To przełom w dotychczasowych relacjach i negocjacjach ze środowiskiem lekarskim – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Po długich i ciężkich rozmowach udało się nam wypracować kompromis. To ważna informacja dla pacjentów. Usprawnienie systemu opieki zdrowotnej jest priorytetem zarówno dla mnie, jak i dla całego rządu. Dzięki temu, że przedstawiłem pakiet konkretnych rozwiązań, była możliwa konstruktywna rozmowa i wypracowanie porozumienia – podkreślił Łukasz Szumowski.

Jak czytamy w komunikacie, strategia nowego Ministra Zdrowia opiera się na pięciu priorytetach:

  • dialogu,
  • odbiurokratyzowaniu,
  • poprawie efektywności,
  • informatyzacji,
  • innowacyjności.

Pakiet rozwiązań przedstawionych lekarzom rezydentom z jednej strony wpisywał się w przedstawioną strategię, a z drugiej strony odpowiadał na konkretne zgłoszone problemy związane m.in. z kwestiami warunków płacy i pracy lekarzy rezydentów czy reformą systemu kształcenia – podaje Ministerstwo Zdrowia.

Najważniejszymi elementami porozumienia są zwiększenie corocznego wzrostu nakładów i szybsze osiągnięcie poziomu 6 proc. PKB już w 2024 r. To zobowiązanie jest wyrazem priorytetowego znaczenia poprawy systemu ochrony zdrowia dla rządu Mateusza Morawieckiego – ocenia resort.

Porozumienie dotyczy też:

  • zwiększenia wynagrodzeń lekarzy specjalistów pracujących w jednym szpitalu,
  • wyższych wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce po zakończeniu specjalizacji przez okres 2 lat,
  • odbiurokratyzowania szpitali i wprowadzenia sekretarek medycznych.

Minister Szumowski podkreśla, że zależy mu na rozwiązaniu problemów, które narosły przez lata, dlatego ważnym elementem pakietu są też działania mające na celu przeciwdziałanie problemowi braku pielęgniarek i lekarzy – poprawa atrakcyjności warunków pracy, reforma kształcenia zawodowego oraz zwiększenie liczby miejsc na studiach i szkoleniach specjalizacyjnych.

Jak podaje resort zdrowia, minister w ciągu pierwszych trzech tygodni pracy w Ministerstwie Zdrowia spotkał się z wieloma przedstawicielami samorządów i związków zawodowych m.in. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych czy diagnostów laboratoryjnych.

Te spotkania są wyrazem priorytetowego znaczenia dialogu ze środowiskami medycznymi dla nowego ministra i będą kontynuowane – konkluduje ministerstwo.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ