Rynek apteczny w styczniu 2018 r. zanotował sprzedaż na poziomie prawie 2 mld 968 mln zł. Wartość sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. spadła o ponad 54 mln zł (-1,8 proc.). W porównaniu do grudnia 2017 r. sprzedaż zwiększyła się o ponad 128 mln zł (+4,5 proc.).

Obrót statystycznej apteki w styczniu 2018 r. wyniósł 196,5 tys. zł, był to spadek o 3 proc. względem analogicznego okresu 2017 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. zmniejszyła się wartość większości monitorowanych segmentów rynku:

  • sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła blisko 613 mln zł i była niższa o prawie 17 mln zł (-2,7 proc.),
  • sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 1 mld 018 mln zł i wzrosła o 35,4 mln zł (+3,6 proc.),
  • sprzedaż odręczna wyniosła blisko 1 mld 312 mln zł i spadła o prawie 75 mln zł (-5,4 proc.).

Wartość poszczególnych segmentów względem poprzedniego miesiąca rosła:

  • produktów w sprzedaży odręcznej – o prawie 60 mln zł (+4,8 proc.),
  • segmentu recept refundowanych – o ponad 22 mln zł (+2,2 proc.),
  • segmentu recept pełnopłatnych – o blisko 37 mln zł (+6,4 proc.).

Średnia cena detaliczna leku w styczniu wyniosła 18,75 zł i była o 1,4 proc. mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny ze stycznia 2017 r. wzrosła o 8,9 proc..

Średnia cena detaliczna w poszczególnych segmentach:

  • leków na recepty refundowane to 27,6 zł (wzrost o 2,9 proc. vs styczeń 2017),
  • leków na recepty pełnopłatne to 24,64 zł (wzrost o 6,2 proc. vs styczeń 2017),
  • leków w sprzedaży odręcznej to 13,7 zł (wzrost o 8,5 proc. vs styczeń 2017).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w styczniu br. wyniosła 25,4 proc. i była o blisko 0,7 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017 r. Względem grudnia 2017 średnia marża w aptece zwiększyła się o 0,7 pp.

Refundacja leków w styczniu osiągnęła wartość prawie 729 mln zł, tj. o 5,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w styczniu 28,4 proc. i był mniejszy o 1,3 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane zmalało o 1,1 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2017 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 34 mld zł, to o 2,5 proc. więcej niż w roku 2017, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 8,7 mld zł (+3,3 proc. w stosunku do 2017 roku).

Red. (źródło: PEX PharmaSequence)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ