BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, osiągnęła w 2017 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 948 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 33 mln zł, notując przy tym 15 proc. wzrost w stosunku do 2016 r. Spółka realizuje przyjęty program inwestycyjny i liczy na znaczną poprawę wskaźników finansowych począwszy od 4 kw. 2018 r.

Spółka zakończyła 2017 r. dobrymi wynikami finansowymi, pomimo ponoszenia wysokich kosztów związanych z realizacją ambitnego planu inwestycyjnego – informuje BioMaxima S.A. Zwiększyła się w minionym roku sprzedaż w działalności eksportowej do 7.564 tys. zł, co było wynikiem o prawie 21 proc. wyższym w porównaniu do 2016 r. 

Jak podkreśla zarząd firmy, bardzo dobrze wyglądał także poziom wygranych postępowań przetargowych, których łączna wartość sięgnęła 10.573 tys. zł i była większa o 8 proc. w odniesieniu do poprzedniego roku. Na uwagę zasługuje również fakt, że rumuńska spółka BioMaxima Clinical (poprzednio Qias) zanotowała w 4 kw. 2017 r. dodatni wynik finansowy i zniwelowała w ten sposób straty z pierwszych trzech kwartałów 2017 r. Zarząd dobrze ocenia wypracowane wyniki finansowe i liczy na istotny wzrost rentowności spółki w 2018 r. dzięki realizacji nowej inwestycji w Lublinie.

Rok 2017 był okresem intensywnej pracy potrzebnej do integracji struktur Biocorp ze strukturami BioMaxima w taki sposób, aby zachować przychody oraz wszystkich klientów. Udało się nawet zwiększyć sprzedaż połączonych organizacji, co przełożyło się na stabilizację wyniku finansowego Spółki, mimo wysokich kosztów. Ten rok upłynął też pod znakiem przygotowania olbrzymiego, jak na tej wielkości firmę, planu inwestycyjnego, który umożliwi pełną realizację synergii wynikającą z podwojenia wielkości sprzedaży w segmencie mikrobiologii, dzięki koncentracji produkcji w Lublinie. Prowadzone inwestycje otworzą nas też na nowe produkty i nowe rynki – ocenia Łukasz Urban, prezes zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Spółka realizuje obecnie program inwestycyjny, którego całkowita wartość sięga 19 mln zł. Z tej kwoty 9,7 mln zł zostanie przeznaczone na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz Zakładu Produkcyjnego, a 7,5 mln zł stanowią inwestycje w maszyny, urządzenia, wartości niematerialne i prawne. Na opracowanie testów do oznaczania lekooporności wykorzystane zostanie 0,8 mln zł, a środki przeznaczone na rozwój działalności eksportowej wyniosą 1 mln zł. BioMaxima S.A. uzyskała dotacje w łącznej wysokości 9,5 mln zł na realizację tych celów inwestycyjnych.

Uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie oraz nowego zakładu produkcyjnego umożliwia wprowadzanie do oferty nowych produktów. Celem prowadzonych działań jest przekształcenie spółki w wyspecjalizowany podmiot oferujący pełną gamę rozwiązań w obszarze mikrobiologii, począwszy od klasycznej bakteriologii, a skończywszy na najnowszych technologiach molekularnych. BioMaxima S.A. również poza mikrobiologią inwestuje w inne technologie dające potencjał wzrostu w przyszłości. Na ukończeniu są prace związane z pierwszym z opracowywanych przez BioMaxima S.A. nowych analizatorów biochemicznych, którego trzy egzemplarze są już od września 2017 r. w testowaniu u klientów.

Na listopadowych targach Medica w Dusseldorfie zaprezentowaliśmy nową linię produktów Real–Time PCR do szybkiej molekularnej diagnostyki zakażeń mikrobiologicznych żywności. Zgodnie z harmonogramem przebiegają realizowane wspólnie z UMCS w Lublinie prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem paskowych testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego (MIC) antybiotyku. Będziemy mieli tę technologię opracowaną już w trzecim kwartale bieżącego roku. Budowa nowych obiektów w Lublinie przebiega też zgodnie z planem – obecnie trwają już przetargi na ich wyposażenie. Nowy zakład produkcyjny da nam nie tylko bardzo znaczące synergie kosztowe dzięki przeniesieniu produkcji z Warszawy i Gdańska. Uruchomienie nowych linii produkcyjnych umożliwi wytwarzanie asortymentu dotychczas importowanego, dzięki czemu będziemy mogli zintegrować dodatkową marżę, a także zwiększyć atrakcyjność naszej oferty – podsumowuje prezes Łukasz Urban.

Jak ocenia, spółka bardzo dobrze rozpoczęła 2018 r. od wzrostu sprzedaży w styczniu br. o ponad 13 proc. w odniesieniu do analogicznego miesiąca 2017 r. Przychody ze sprzedaży w działalności eksportowej uległy ponad 11 proc. zwiększeniu w ujęciu rdr.

BioMaxima S.A. to polska firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ