Dwa prywatne szpitale znalazły się w gronie placówek, które otrzymały właśnie akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawaną przez ministra zdrowia – Szpital Bonifratrów z Krakowa oraz Centrum Medyczne HCP z Poznania.

Krakowski Szpital Bonifratrów otrzymał pierwszy certyfikat CMJ w roku 1999, jako jedna z pierwszych placówek w Polsce, i od tego czasu systematycznie przystępuje do akredytacji, poddając ocenie i weryfikacji procedury realizowane w różnych sferach działalności. Obecnie otrzymany certyfikat jest już szóstym z kolei.

Szpital Bonifratrów w Krakowie prowadzi oddziały: diagnostyczno-leczniczy, chirurgii ogólnej i onkologicznej, chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii, wojewódzki oddział chirurgii naczyń i angiologii z pododdziałem terapii wewnątrznaczyniowej oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

W placówce działają poradnie lekarza rodzinnego i specjalistyczne (między innymi ziołolecznictwa), pracownie diagnostyczne oraz dział rehabilitacji. Usługi szpitala są oferowane zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i komercyjnie. Placówka znalazła się w sieci szpitali na II poziomie zabezpieczenia medycznego.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie.

Po raz pierwszy akredytację CMJ otrzymało natomiast Centrum Medyczne HCP z Poznania, które również należy do II poziomu szpitali sieciowych i znalazło się w sieci jako jedyna placówka prywatna z całej Wielkopolski.

Centrum Medyczne HCP sp. z o.o. powstało w 2000 r. na bazie szpitala działającego wcześniej przy Zakładach HCP Cegielski. Było pierwszą w Polsce niepubliczną jednostką medyczną przekształconą z SP ZOZ w NZOZ, świadczącą szeroki zakres bezpłatnych usług w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Placówka udziela świadczeń diagnostycznych, leczniczych, konsultacyjnych i rehabilitacyjnych w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego. Lecznictwo stacjonarne to 12 wysokospecjalistycznych oddziałów. Placówka prowadzi też 30 poradni specjalistycznych oraz poradnie diagnostyczne. Od sierpnia 2017 działa tutaj Centrum Zdrowia Psychicznego.

Centrum ma też certyfikaty Zarządzania Systemem Jakości oraz Zarządzaniem Bezpieczeństwem Informacji z międzynarodowymi normami – ISO 9001:2008 i ISO/EIC 27001:2013.

Akredytację CMJ posiada obecnie 200 szpitali oraz jeden podmiot oferując podstawową opiekę zdrowotną.

Red. (źródło: medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ