Opiekę zdrowotną w XXI wieku najlepiej opisują następujące hasła: jakość, wyniki i wartość. Osoby mocno zaangażowane w rozwój sektora na całym świecie poszukują innowacyjnych i efektywnych kosztowo form „inteligentnej” opieki zdrowotnej, która — stawiając dobro pacjenta na pierwszym miejscu — będzie korzystać z technologii zarówno w szpitalach, jak i poza nimi.

Ciągłe zmiany zasad, procedur i możliwości, a także wielkość i złożoność sektora sprawiają, że inteligenta opieka zdrowotna nie jest łatwym tematem. Lekarze często borykają się z trudnościami, próbując wprowadzić porządek w obszarze wizyt i procedur, wymieniając się wynikami badań i angażując pacjentów w plan leczenia. Można powiedzieć, że pracują ciężko, ale czy pracują „inteligentnie”? Jak opieka zdrowotna znosi bariery stawiane przez szpitale?

Perspektywy na rok 2018 opisują obecny stan sektora opieki zdrowotnej na świecie, badają trendy i problemy, z jakimi zmagają się dostawcy usług zdrowotnych, rządy, pozostali płatnicy i pacjenci, a także przedstawiają propozycje dla interesariuszy próbujących zapewnić wysoki poziom efektywnych koszowo i inteligentnych usług opieki zdrowotnej.

Autorzy raportu wskazują na kluczowe wyzwania, które prawdopodobnie w 2018 roku napotkają firmy medyczne w walce o bycie coraz bardziej „smart”:

  • Generowanie zysków w niepewnej i zmieniającej się gospodarce zdrowotnej.
  • Zwiększenie koncentracji na jakości świadczonych usług, a nie ich ilości.
  • Inwestycje w dynamicznie rozwijające się technologie w celu zmniejszenia kosztów i zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej.
  • Większa współpraca z pacjentami i dbanie o większą satysfakcję.
  • Zgodność z regulacjami i polityką zdrowotną.

Opinie ekspertów

Wyzwania i szanse w ochronie zdrowia

Nieefektywnie zarządzanie danymi, kwestie dotyczące compliance oraz cyberataki najczęściej związane są z brakiem systematycznego podejścia instytucji medycznych do inwestycji w pracowników, procesy i technologie. Póki rządy zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa opieki medycznej na poziomie makroekonomicznym poprzez zasady i regulacje, firmy powinny zwrócić szczególną uwagę na swoją politykę compliance, etyki i ryzyka.

Oliver Murphy, Partner, Lider ds. Life Sciences & Health Care w Deloitte

Nowoczesne technologie w ochronie zdrowia

Szpitale mogą zapewniać bardziej spersonalizowaną opiekę, angażować w proces leczenia samych pacjentów i zapewnić wyższej jakości leczenie lub rehabilitację korzystając z rozwiązań technologicznych. Mogą one gwarantować wielokanałowy dostęp do opieki, m.in. poprzez aplikacje mobilne, portale dla pacjentów, spersonalizowane cyfrowe pakiety informacji oraz samoobsługowe kioski.

Piotr Arak, Menedżer w Deloitte

Źródło: Deloitte

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ