Raka płuca to jeden z najbardziej śmiertelnych nowotworów, jednak postęp w terapii jest już na tyle duży, że u coraz większej grupy pacjentów można zastosować skuteczne leczenie, nawet w razie nawrotu choroby.

Najlepsze efekty daje wczesne wykrycie raka płuca i jego usunięcie, ale do operacyjnego leczenia kwalifikuje się jedynie 15 proc. chorych. Większość pacjentów leczona jest więc chemioterapią i radioterapią. Najczęściej występuje niedrobnokomórkowy rak płuca, który stanowi 85 proc. przypadków tej choroby.

Nawet u 50 proc. operowanych chorych po kilku latach od zabiegu dochodzi nawrotu choroby. U tych pacjentów również możliwe jest dalsze leczenie. Część chorych z rakiem płuca poza chemioterapią można poddać leczeniu ukierunkowanemu molekularnie, nazywanemu terapią celowaną.

W połowie 2016 r. na listę refundacyjną wprowadzono dwa rodzaje tzw. terapii immunokompetentnej, które odblokowują receptor PD-1 i aktywizują układ odpornościowy do walki z komórkami nowotworowymi. W ramach programu lekowego stosowane są głównie w leczeniu czerniaka; postulowano, aby w przyszłości były wykorzystywane także w terapii raka płuca.

Drugą linię leczenia stosuje się u chorych, u których doszło do progresji choroby w trakcie chemioterapii pierwszej linii lub krótko po jej zakończeniu. W niektórych przypadkach możliwe jest użycie leków antyangiogennych, czyli hamujących powstawanie naczyń krwionośnych, bez których guz nie może się rozwijać. Dołączenie do chemioterapii jednego z inhibitorów angiogenezy poprawia jakość życia chorych i daje szansę wydłużenia ich przeżycia – oceniają eksperci.

Inhibitory angiogenezy stosuje się od 2004 r., gdy w USA zarejestrowano pierwszy tego typu lek bewacyzumab. Po wielu latach pojawiło się kilka innych tego typu leków stosowanych w raku płuca. Są one testowane również innych nowotworach, jak rak jajnika, wątroby, nerki oraz jelita grubego. W Polsce inhibitory angiogenezy w leczeniu raka płuca nie są dostępne, ponieważ nie wprowadzono ich jeszcze na listę leków refundowanych.

Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym i główną przyczyną zgonów pacjentów onkologicznych. Na świecie co roku wykrywanych jest 1,6 mln nowych przypadków tego nowotworu oraz ok. 1,4 mln zgonów.

W Polsce roczna wykrywalność raka płuca kształtuje się na poziomie 22 tys. osób, z których niemal tyle samo pacjentów umiera. Według raportu HealthQuest, pod względem zachorowalności na raka płuca w przeliczeniu na liczbę mieszkańców Polska jest na 3. miejscu w UE (za Węgrami i Danią). Pod względem umieralności na ten nowotwór zajmujemy drugie miejsce po Węgrzech.

Oprac. ŁG

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ