To pierwszy od ponad 20 lat nowy lek w Europie przeznaczony dla pacjentów z hemofilią typu A powikłaną inhibitorem. Produkt leczniczy emicizumab w dwóch badaniach fazy III przeprowadzonych z udziałem osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży wykazywał przewagę pod względem skuteczności nad wcześniejszymi lekami omijającymi. Podanie leku raz w tygodniu drogą podskórną może znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia pacjentów – informuje producent.

Spółka Roche ogłosiła, że Komisja Europejska wydała pozytywną opinię na temat stosowania produktu leczniczego emicizumab w rutynowej profilaktyce epizodów krwawienia u osób z hemofilią typu A powikłaną inhibitorem czynnika VIII.

Emicizumab można stosować we wszystkich grupach wiekowych. Niemal u co trzeciej osoby z ciężką hemofilią typu A mogą pojawić się inhibitory leków stosowanych w substytucji czynnika VIII, co skutkuje zwiększonym ryzykiem zagrażających życiu krwawień lub nawracających epizodów krwawienia, które mogą spowodować długotrwałe uszkodzenia stawów. Osoby z hemofilią typu A powikłaną inhibitorem obciążone są o 70 proc. wyższym ryzykiem zgonu w porównaniu do osób, u których inhibitory nie występują.2

– Pozytywna opinia KE to doskonała wiadomość dla europejskich pacjentów cierpiących na hemofilię A powikłaną inhibitorem czynnika VIII. Pojawienie się inhibitorów nie tylko jest przyczyną wzrostu ryzyka częstych i ciężkich krwawień, ale także utrudnia leczenie tego schorzenia przy ograniczonych dotychczas możliwościach terapeutycznych. Ograniczenie krwawień i poprawa jakości życia u pacjentów leczonych emicizumabem w porównaniu z dotychczasowymi metodami leczenia potwierdza jego potencjalne znaczenie dla postępu w leczeniu hemofilii A powikłanej inhibitorami – mówi prof. Johannes Oldenburg z Instytutu Hematologii Eksperymentalnej i Transfuzjologii Uniwersytetu w Bonn.
– Niezmiernie cieszy nas fakt, że Komisja Europejska dopuściła do obrotu preparat emicizumab, pierwszy od 20 lat nowy lek dla chorujących na hemofilię A powikłaną inhibitorem.  Jesteśmy przekonani, że emicizumab może istotnie podnieść jakość życia osób  z hemofilią A powikłaną inhibitorem i jesteśmy zdeterminowani, by we współpracy z krajami członkowskimi UE zapewnić pacjentom jak najszybszy dostęp do tego ważnego leku – ocenia dr Sandra Horning, dyrektor ds. medycznych w spółce Roche i kierownik ds. globalnego rozwoju produktów. 

Pozytywna opinia w sprawie leku opiera się na dwóch największych kluczowych badaniach klinicznych z udziałem chorych na hemofilię A powikłaną inhibitorem, w których wykazano wyższą skuteczność leku emicizumab w porównaniu z dotychczasowymi koncentratami omijającymi  (ang.: bypassing agents, BPA) w zastosowaniach profilaktycznych lub doraźnych.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ