Telemedycyna Polska S.A. poinformowała, że osiągnęła w lutym 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 372,9 tys. zł, co oznacza spadek o 0,6 procenta wobec lutego 2017 r.

Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. narastająco w lutym 2018 r. wyniosły 785,7 tys. zł i jest to wzrost o 6 proc. wobec analogicznego okresu roku 2017 r.

W styczniu 2018 r. Grupa wykazała wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 12,8 proc., w porównaniu do przychodów w styczniu 2017 r.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Firma bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Od grudnia 2016 r. 24 proc. akcji spółki Telemedycyna Polska S.A. posiada Neuca Med, spółka z Grupy Neuca.

Red. (źródło: medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ