Hiszpania zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby dawców organów oraz przeprowadzonych transplantacji. W ubiegłym roku łącznie przeprowadzono 5259 takich zabiegów. Wcześniej w Hiszpanii nie było tylu dawców organów oraz zabiegów transplantologicznych, co w roku 2017.

Łącznie odnotowaliśmy 2183 przypadki przekazania organów pacjentom. Oznacza to, że na 1 mln osób przypada u nas niemal 47 dawców, a dokładnie – 46,9. Liczba dawców organów w Hiszpanii ponad dwukrotnie przekroczyła średnią europejską, która wynosi 21,5 dawcy na 1 mln mieszkańców. Blisko 55 proc. dawców organów w Hiszpanii to osoby w wieku ponad 60 lat –  poinformowała hiszpańska minister zdrowia.
Oświadczyła, że w przeliczeniu na mieszkańca Hiszpania przewodzi na świecie także pod względem liczby wykonanych przeszczepów, których w ubiegłym roku było 5259. 
– Oznacza to, że na milionową populację przypada już u nas 113 transplantacji – podaje minister zdrowia.

Z danych hiszpańskiego resortu wynika, że najwięcej transplantacji dotyczyło nerek. W ubiegłym roku przeprowadzono 3269 takich operacji. W minionym roku nastąpił również znaczny spadek liczby osób oczekujących na przeszczep. O ile pod koniec 2016 r. na transplantację czekało w Hiszpanii 5480 osób, o tyle rok później – 4896.

Według przewidywań, do 2022 r. w Hiszpanii systematycznie będzie rosnąć zarówno liczba dawców organów, jak i wykonywanych przeszczepów.

Spodziewamy się, że w 2022 r. na terenie naszego kraju będzie 50 dawców organów na 1 mln mieszkańców, a łączna liczba przeszczepów wyniesie 5500 rocznie – podała minister zdrowia.

A jak wygląda sytuacja w Polsce?

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ