Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord, największy w Europie pod względem liczby nowo pozyskanych próbek bank komórek macierzystych, wypracował w 2017 r. wynik EBITDA i netto znacząco wyższy od wyników w 2016 r. Wyniki są zdecydowanie najwyższe w historii działalności Grupy PBKM.

Grupa PBKM w 2017 r. osiągnęła 148,9 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o prawie 16 proc. w porównaniu do 2016 r. Skorygowany o zdarzenia jednorazowe wynik EBITDA wyniósł 45,7 mln zł, a skorygowany wynik netto 30,5 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 27 proc. w przypadku skorygowanego zysku EBITDA i o ponad 25 proc. w przypadku skorygowanego zysku netto, względem skorygowanych wyników analogicznego okresu 2016 roku. Wyniki raportowane to odpowiednio: EBITDA 46 mln zł (wzrost o prawie 31 proc.) i zysk netto 29,9 mln zł (wzrost o ponad 26 proc.).

W 2017 r. uzyskaliśmy najwyższe w historii spółki wyniki finansowe. Miały na to wpływ bardzo dobre wyniki sprzedaży zarówno na rynkach strategicznych jak i na pozostałych. Jesteśmy największym i jednym z najszybciej rosnących banków komórek macierzystych w Europie. Zakończyliśmy 2017 r. na rekordowym w historii Grupy PBKM poziomie blisko 160 tys. przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek – 147 tys. przechowywanych próbek w segmencie B2C, tj. o 15,5 proc. więcej niż w roku 2016. Całkowita liczba przechowywanych przez nas różnych próbek biologicznych przekroczyła 215 tys,. W całym 2017 r. pozyskaliśmy ponad 20 tys. nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek. Według naszych szacunków daje nam to pozycję absolutnego lidera wśród europejskich banków komórek macierzystych pod tym względem z ponad 20 proc. udziałem w rynku europejskim. Naszym celem jest dalsze utrzymanie wzrostu segmentu bankowania i osiągniecie 200 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek zbankowanych w segmencie B2C w 2020 r. – mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu PBKM.

Struktura przychodów według segmentów

Większość przychodów Grupa PBKM generuje z obszaru B2C (ok. 91 proc w 2017 r.). Dominują w nich przychody z usług pozyskiwania, preparowania i przechowywania komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych wybranych tkanek, świadczone na rzecz klientów indywidualnych (tzw. rodzinne bankowanie krwi pępowinowej lub bankowanie rodzinne). Grupa raportuje te dane razem z obszarem B2B, który obejmuje współpracę z podmiotami instytucjonalnymi w zakresie bankowania). Przychody z bankowania B2C i B2B wyniosły w 2017 r. 134,1 mln zł, o 13,2 proc. więcej rok do roku. Sprzedaż w segmencie B2C stanowi około 91 proc. sprzedaży Grupy w 2017 roku.

Równocześnie z rozwojem podstawowej działalności – bankowania krwi pępowinowej i tkanek, Grupa PBKM rozwija nowe, innowacyjne obszary: leczenie i wytwarzanie produktów ATMP-HE i ATIMP na bazie komórek mezenchymalnych (MSC), pozyskiwanych z różnych tkanek oraz własne badania nad lekami na bazie komórek macierzystych. Przychody z usług wytwarzania produktów ATMP oraz terapii z ich wykorzystaniem wyniosły w 2017 r. 11,3 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 80 proc. rok do roku. Odpowiadały one tym samym za 8 proc. przychodów Grupy, podczas gdy w 2016 roku było to 5 proc.

W całym 2017 r. przybyło 345 nowych pacjentów w Polsce leczonych w terapiach eksperymentalnych z wykorzystaniem materiału ATMP wytworzonego przez PBKM. Natomiast wszystkich pacjentów, którzy dotychczas byli leczeni jest już, na dzień publikacji tego sprawozdania, ponad 800 – informuje Jakub Baran.

W maju 2017 r. PBKM zawarł umowę z szwedzką spółką biotechnologiczną NextCell Pharma AB na wytworzenie produktów ATIMP na potrzeby badań klinicznych nowego leku (ProTrans©) na cukrzycę typu 1. NextCell Pharma rozpoczęła badania kliniczne nowego leku pod koniec 2017 roku. Do dzisiaj leczeniu poddanych zostało trzech pacjentów, którzy w pierwszej fazie otrzymali niską dawkę leku. PBKM zrealizował już dwie dostawy produktu ATIMP na potrzeby badań prowadzonych w Szwecji. Docelowo PBKM wytworzy produkty ATIMP niezbędne do terapii kilkudziesięciu pacjentów. Łączna wartość zamówienia na produkty ATIMP wynosi ok. 2 mln zł, przy czym część płatności została już rozliczona poprzez objęcie przez PBKM udziałów w spółce NextCell Pharma AB, notowanej na giełdzie
w Sztokholmie.

Innym przykładem globalnej aktywności Grupy PBKM jest dostarczanie do ośrodków medycznych na terenie Stanów Zjednoczonych preparatów szpiku lub mobilizowanej krwi obwodowej pozyskanych od polskich dawców we współpracy z należącą do Medicover kliniką Damiana oraz DKMS. W tym obszarze PBKM na wiele ciekawych doświadczeń – w 2016 i 2017 r. przygotował preparaty dla ponad 660 pacjentów z blisko 40 państw na całym świecie. W roku 2017, po uzyskaniu pozwolenia FDA, PBKM zrealizował pierwsze dostawy preparatów dla 17 pacjentów leczonych w amerykańskich ośrodkach transplantologicznych.

– Zgromadzony przez PBKM potencjał z doświadczeń z terapii ATMP wykorzystujemy do zaprojektowania badań klinicznych, które docelowo mogą ułatwić opracowanie leków czy terapii opartych o komórki macierzyste. Widzimy w tym nowym obszarze duży potencjał i bardzo ciekawe perspektywy dla Grupy PBKM – ocenia Jakub Baran.

Obecnie Grupa PBKM prowadzi samodzielne badania nad opracowaniem produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na komórkach mezenchymalnych z galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego (ALS). Projekt jest realizowany przy dofinansowaniu przez NCBiR w wysokości
ok. 50 proc.

Spodziewamy się, że dzięki zgromadzonym już przez PBKM danym w ramach działalności spółki zależnej – Instytutu Terapii Komórkowych, mamy szansę na znaczące przyspieszenie harmonogramu prób klinicznych. W ramach projektu zostanie przeprowadzona próba kliniczna na grupie ponad 100 pacjentów. Liczymy na jej zakończenie w ciągu 5 lat – mówi Jakub Baran.

Ponadto PBKM jest częścią trzech projektów konsorcjalnych, współfinasowanych przez NCBiR, w ramach których prowadzone będą badania kliniczne z wykorzystaniem produktów ATMP. Są to projekty:

  • ABC Therapy (zastosowanie komórek macierzystych m.in. w dermatologii i medycynie estetycznej),
  • BIOOPA (stworzenie opatrunku wykorzystującego komórki MSC z galarety Whartona),
  • CIRCULATE (regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego).

W przypadku projektu CIRCULATE w grudniu 2017 r. rozpoczęto badania kliniczne II/III fazy w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Nowej terapii zostali poddani pierwsi pacjenci (12), którym podano preparat na bazie komórek macierzystych. W trzech badaniach klinicznych w ramach CIRCULATE planowane jest poddanie terapii łącznie 315 pacjentów. W przypadku pozytywnych wyników prób klinicznych konsorcjum CIRCULATE będzie starać się o rejestrację leku w EMA. Projekt CIRCULATE jest przykładem, że terapie oparte na wykorzystaniu komórek macierzystych są dynamicznie rozwijającym się obszarem nowoczesnej medycyny.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ