Wiceminister Józef Szczurek-Żelazko oraz prezes zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. podpisali umowę na dofinansowanie budowy szpitalnego oddziału ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w PCMG ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Budowa potrwa do grudnia 2020 r. Wartość projektu to 12,95 mln zł, dofinansowanie  z UE (EFRR) – 7,98 mln zł.

Szczegóły dotyczące projektu

W Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu powstaną:

 • nowy szpitalny oddział ratunkowy (SOR) wybudowany od podstaw w oparciu o technologie efektywne energetycznie oraz wyposażony;
 • całodobowe lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Jaką pomoc znajdą pacjenci na nowym SOR-ze?
 • Świadczenia w ramach całodobowej gotowości do udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia i zdrowia.
 • Procedury diagnostyczno-terapeutyczne.
 • Wstępną diagnostykę i podjęcie leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.
Środki w Osi priorytetowej IX

Środki w Osi priorytetowej IX to 2,2 mld zł, na co składa się:

 • działanie 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego”                                – 0,94 mld zł wydatków kwalifikowalnych, z których sfinansowane zostały/zostaną inwestycje w infrastrukturę ratownictwa medycznego, w tym na istniejące i nowe szpitalne oddziały ratunkowe (SOR), istniejące i nowe centra urazowe dla dorosłych (CU) i dla dzieci (CUD), lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, bazy lotniczego pogotowia ratunkowego (LPR) oraz wyposażenie śmigłowców. W ramach działania do końca perspektywy zrealizujemy prawie 200 projektów.

Do tej pory podpisano 140 umów o dofinansowanie dotyczących wsparcia istniejących SOR-ów (14 – dla Mazowsza i 126 – dla regionów słabiej rozwiniętych). Ich łączna wartość to niemal 500 mln zł wydatków kwalifikowanych. Wsparte istniejące SOR-y stanowią ok. 52 proc. wszystkich istniejących SOR w Polsce.

Z udziałem środków unijnych realizowane są również projekty dotyczące wsparcia utworzenia nowych SOR-ów. Do tej pory podpisano 10 takich umów o dofinansowanie (1 dla Mazowsza – Grójec, 9 dla regionów słabiej rozwiniętych). Łączna wartość tych projektów to 84,71 mln zł wydatków kwalifikowalnych. Docelowo planowane jest wsparcie łącznie 20 inwestycji dotyczących wsparcia nowych SOR-ów (2 – dla Mazowsza i 18 – dla regionów słabiej rozwiniętych);

 • działanie 9.2 „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych”
  – 1,25 mld zł wydatków kwalifikowalnych
  , przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę ponadregionalnych podmiotów leczniczych, przede wszystkim w zakresie walki z chorobami układu oddechowego, krążenia, kostno-stawowo-mięśniowego, nowotworowymi, psychiatrycznymi i w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii i pediatrii. W planach i realizacji jest łącznie 100 projektów. Aktualnie wykorzystano około 92 proc. alokacji przeznaczonej na działanie 9.2.

Red.

 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ