Strategia Grupy PZU w obszarze zdrowia zakłada pozyskani 4 mln klientów oraz 1 mld zł przychodów do 2020 r. Grupa pełni nie tylko rolę ubezpieczyciela, zapewniającego szeroką ochronę zdrowia, ale operatora medycznego koordynującego proces leczenia.

Na koniec 2017 r. klienci PZU Zdrowie mogli korzystać z usług medycznych oferowanych w ponad 2 tys. placówek w 500 miastach (lekarze o 140 specjalizacjach). PZU Zdrowie to także ponad 60 własnych placówek, współpracujących z 1200 lekarzami (w 2017 r. został nabyty Revimed sp. z o.o. i NZOZ Trzebinia).

Obszar zdrowotny jest jedną z najszybciej rozwijających się linii biznesowych Grupy PZU. Tylko w 2017 r. przychody wzrosły o ponad 25 proc. do 456 mln zł, a liczba klientów przekroczyła 1,5 mln.  Poprawie uległa marża EBITDA, która wzrosła o 1 p.p. do 8,2 proc. Z optymizmem oceniamy osiągnięcie 1 mld zł przychodów w biznesie zdrowotnym w trakcie realizacji strategii #nowePZU, dzięki wykorzystaniu pełnego potencjału bazy klientów Grupy PZU, rozwojowi produktów ubezpieczeniowo-zdrowotnych i aktywizacji sieci sprzedaży. W długim terminie przewagę konkurencyjną będziemy budować w oparciu o nowoczesne procesy obsługi pacjenta, uwzględniające najlepsze praktyki rynkowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne i medyczne oraz wysokie standardy jakości obsługi, w tym opiekę VIP. Kontynuowany będzie również rozwój sieci placówek własnych, między innymi poprzez projekty greenfield i M&A – mówi Roman Pałac, prezes PZU Życie.

PZU ciągle rozwija także ofertę ubezpieczeń zdrowotnych. W kwietniu 2018 r. PZU rozpoczął sprzedaż nowego ubezpieczenia „PZU Uraz Ortopedyczny” dla klientów, którzy posiadają indywidualnie kontynuowane polisy na życie.

W razie urazu ortopedycznego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, np. złamania, zwichnięcia czy skręcenia, klient otrzymuje pomoc fizjoterapeuty i ortopedy. Oprócz tego może korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych w prywatnych placówkach medycznych na terenie całej Polski.

W 2017 r. Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 5 mld 526 mln zł wobec 2 mld 988 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 84,9 proc). Zysk netto osiągnął poziom 4 mld 233 mln zł i był wyższy o 1 mld 859 mln zł od wyniku z 2016 r.

Red. (źródło: medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ