Decyzja o znacznym zwiększeniu wydatków państwa na ochronę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB stwarza szansę na wprowadzenie zmian w służbie zdrowia, tak aby działała sprawniej i efektywniej. Optymalne wykorzystanie większych niż kiedykolwiek przedtem publicznych wydatków na ochronę zdrowia wymaga publicznej dyskusji – twierdzi minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Zamierzamy ustalić priorytety i wytyczyć cele działania poprzez ogólnospołeczny dialog, wspólnie z różnorodnymi środowiskami: pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych, pracodawców i ekspertów. Dyskusja o przyszłym kształcie systemu ochrony zdrowia w Polsce będzie oparta na oczekiwaniach naszego społeczeństwa. Wynikać będzie ze społecznej świadomości odnośnie potrzeb, możliwości i wspólnej odpowiedzialności za ten ważny obszar życia społecznego i funkcjonowania państwa – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Ogólnonarodowa debata ma odpowiedzieć przede wszystkim na trzy najważniejsze pytania:

  1. Jak podzielić, jak najlepiej zainwestować zwiększone wydatki publiczne na ochronę zdrowia?
  2. Co zrobić, abyśmy jako społeczeństwo i poszczególni obywatele żyli w dobrym zdrowiu jak najdłużej?
  3. W jaki sposób państwo powinno być odpowiedzialne za zdrowie obywateli i pomagać im w dbaniu o swoje zdrowie?
W dyskusji o tym, jak powinien wyglądać system ochrony zdrowia, punktem wyjścia będzie zarówno zaplanowany wzrost wydatków publicznych, jak też starzenie się społeczeństwa, wyzwania epidemiologiczne oraz rozwój technologii. Dlatego kluczową kwestią jest, jak ukształtować system ochrony zdrowia, aby efektywnie zagospodarować pieniądze, które będą na niego przeznaczane. Publiczna dyskusja obejmie generalną filozofię oraz poszczególne elementy systemu ochrony zdrowia, poczynając od rozwiązań prawnych, przez organizację opieki medycznej, zakresy odpowiedzialności administracji publicznej – państwowej i samorządów, ustalenie priorytetowych dziedzin medycyny, a także miejsce profilaktyki i zdrowia publicznego – wyjaśnia resort.  

Planuje przedstawić i poddać krytycznej ocenie zasady działania systemów ochrony zdrowia w innych krajach europejskich, aby „wyciągnąć wnioski i poszukiwać najlepszych wzorców do naśladowania”. Dyskusja ma objąć także oczekiwania społeczne, formułowane na podstawie szerokich badań społecznych oraz analiz eksperckich.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski:
Chciałbym, żebyśmy wspólnie określili, czego oczekujemy od systemu opieki zdrowotnej, w jaki sposób go chcemy zmieniać, jakich mierników używać, jaki system finansowania stosować. Zmiany w służbie zdrowia dotyczą nas wszystkich, to nasza wspólna troska i odpowiedzialność. Nasz rząd zdecydował, że na ochronę zdrowia przeznaczymy znacznie więcej pieniędzy niż dotychczas. To będzie skokowy wzrost – do poziomu 6 proc. PKB w ciągu najbliższych kilku lat. W latach 2018-2024 zgodnie z „ustawą 6 procent” planujemy przekazanie na zdrowie ponad 830 mld zł.
Prof. Paweł Górski, przewodniczący społecznej Rady Programowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”:
Pierwsza debata powinna ustalić ramy modelowe ochrony zdrowia. Chodzi zatem o ustalenie pionowej i poziomej struktury ochrony zdrowia i zadań dla poszczególnych jej ogniw. Podstawowe znaczenie będzie miało także określenie zasad współdziałania nie tylko struktur tradycyjnie rozumianych jako służby medyczne, ale także interakcji z innymi organami służb państwowych. Liczę, że ostateczny produkt debat będzie miał znaczenie nie tylko doktrynalne, ale stworzy praktyczne zalecenia dla działań etapowych. 

Harmonogram konferencji, które będą się składać na ogólnonarodową debatę „Wspólnie dla Zdrowia”:

  • czerwiec 2018, Warszawa – Pacjent i system: zasady działania opieki medycznej
  • wrzesień 2018, Krynica Zdrój – Medycyna, finanse, gospodarka
  • październik 2018, Łódź – Własność, zarządzanie, odpowiedzialność
  • grudzień 2018, Lublin – Kadry w ochronie zdrowia: wyzwania i rozwój
  • luty 2019, Gdańsk – Profilaktyka i zdrowie publiczne: świadomość, odpowiedzialność i bezpieczeństwo pacjenta
  • kwiecień 2019, Białystok – Innowacje, technologie, efektywność
  • czerwiec 2019, Warszawa – Społeczny Program Zdrowie 2020+

Red. (źródło: gov.pl/zdrowie)

 

 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ