Rynek apteczny w marcu 2018 r. zanotował sprzedaż na poziomie ponad 3 mld 111 mln zł. Wartość sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wzrosła o blisko 138 mln zł (+4,6 proc.). Wobec lutego sprzedaż zwiększyła się o blisko 295 mln zł (+10,5 proc.).

Obrót statystycznej apteki w marcu 2018 wyniósł 206 tys. zł, był to wzrost o 3,5 proc. względem analogicznego okresu 2017.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów była zróżnicowana:

  • sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła ponad 662 mln zł i była mniejsza o ponad 6 mln zł (-0,9 proc.),
  • sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 1 mld 074 mln zł i wzrosła o ponad 13 mln zł (+1,3 proc.),
  • wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1 mld 354 mln zł i wzrosła o prawie 128 mln zł (+10,4 proc.).

Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca rosła:

  • wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o ponad 90 mln zł (+7,2 proc.),
  • wartość segmentu recept refundowanych była większa o ponad 142 mln zł (+15,3 proc.),
  • wartość segmentu recept pełnopłatnych zwiększyła się o blisko 59 mln zł (+9,7 proc.).

Średnia cena detaliczna leku w marcu wyniosła 18,9 zł i była o 0,7 proc. większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z marca 2017 r. wzrosła o 1,7 proc.

Przy czym:

  • średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28 zł (wzrost o 2,8 proc. vs marzec 2017),
  • średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,1 zł (wzrost o 3,7 proc. vs marzec 2017),
  • średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 13,7 zł (wzrost o 2,3 proc. vs marzec 2017).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w marcu br. wyniosła 25,2 proc. i była o 0,1 pp. większa od marży w analogicznym okresie 2017 r. Względem lutego średnia marża w aptece zmniejszyła się o 0,3 pp.

Refundacja leków w marcu osiągnęła wartość ponad 777 mln zł, tj. o 3,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w marcu 27,7 proc. i był mniejszy o 1,3 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane zmalało o 0,4 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 34 mld zł, to o 2,8 proc. więcej niż w roku 2017, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 8,7 mld zł (+3,3 proc. w stosunku do 2017 r.).

Red. (źródło: PEX PharmaSequence)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ