Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM), przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord, największy w Europie pod względem liczby nowo pozyskanych próbek bank komórek macierzystych, jest w posiadaniu 3 proc. akcji spółki VITA 34 AG notowanej na giełdzie we Frankfurcie. Wartość pakietu na dzień 16 kwietnia br. wynosi 1,7 mln euro , co stanowi równowartość około 7,2 mln zł.

Transakcje nabycia akcji VITA 34 zostały przeprowadzone zarówno na rynku regulowanym jak i poza rynkiem. PBKM nie wyklucza zwiększania stanu posiadania akcji VITA 34 w przyszłości.

Firma VITA 34 AG z siedzibą w Lipsku jest największym prywatnym bankiem komórek macierzystych w Niemczech oraz regionie DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria) oraz drugim największym bankiem w Europie, który za pośrednictwem swoich spółek i partnerów oferuje swoje usługi w ponad 20 krajach na świecie. Pod względem uzyskiwanych przychodów największym rynkiem są Niemcy i Hiszpania.

Firma została założona w 1997 r. i specjalizuje się w przechowywaniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej i tkanek oraz przygotowywaniu przeszczepów komórek macierzystych z krwi pępowinowej. VITA 34 obecnie przechowuje ponad 200 tys. próbek krwi pępowinowej i tkanek. W 4 kwartale 2017 r. przychody spółki VITA 34 wyniosły 5,4 mln euro, a zysk EBITDA 1,1 mln euro. Zarząd VITA 34 oczekuje, że w bieżącym roku obrotowym przychody ze sprzedaży wyniosą od 21,0 mln euro do 23,0 mln euro, a EBITDA wyniesie od 4,0 mln euro do 4,6 mln euro. Spółka VITA 34 AG notowana jest na giełdzie we Frankfurcie. Akcje spółki w 2017 r. wzrosły o 96 proc. z 5,75 do 11,25 euro za akcję.

Objęcie pakietu mniejszościowego oznacza, że na razie będziemy inwestorem finansowym w VITA 34. Zakup akcji nie oznacza, że prowadzimy ze spółką VITA 34 rozmowy na temat dalszych inwestycji kapitałowych. Chciałbym jednak zaznaczyć, że jednym z filarów strategii rozwoju Grupy PBKM jest ekspansja, także poprzez akwizycje, na nowe, atrakcyjne rynki. Za taki rynek uważamy Niemcy i widzimy na tym rynku duży potencjał. Uważam, że zaznaczenie obecności Grupy PBKM na niemieckim rynku bankowania, poprzez inwestycję kapitałową w największy bank komórek macierzystych z blisko 85-proc. udziałem w tym rynku, jest szansą na wzmocnienie pozycji i wizerunku Grupy PBKM Famicord w Europie. Nie wykluczamy zwiększania naszego zaangażowania kapitałowego w VITA 34 w przyszłości. Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż ewentualne decyzje w tym zakresie nie będą miały wpływu na możliwości i chęci PBKM co do przeprowadzenia innych rozważanych procesów akwizycyjnych – mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM.

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie Famicord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek Grupa jest największym bankiem w Europie.

Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Rynki strategiczne Grupy to Polska (pozycja lidera), Hiszpania (pozycja lidera) i Turcja (pozycja lidera). Famicord obecny jest bezpośrednio również na rynkach węgierskim (pozycja lidera), rumuńskim (pozycja nr 2), włoskim (pozycja nr 6) i łotewskim (pozycja lidera), a poprzez współpracę z lokalnymi partnerami biznesowymi także na szwedzkim, brytyjskim, serbskim, ukraińskim i innych.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ