Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) – przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord i największy pod względem liczby nowo pozyskanych próbek bank komórek macierzystych w Europie – pozyskał w pierwszym kwartale 2018 r. 4841 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek. Udział umów zawartych w modelu abonamentowym w pierwszym kwartale 2018 r. wyniósł 61,9 proc., wobec 54,8 proc. w analogicznym okresie 2017 r.

Na koniec pierwszego kwartału 2018 r. PBKM przechowywał (łącznie w segmentach B2C i B2B) ponad 164 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, czyli o około 14 proc. więcej w porównaniu do stanu na koniec pierwszego kwartału 2017 r.

W segmencie B2C spółki z grupy PBKM przechowywały prawie 152 tys. próbek na koniec marca tego roku, tj. o 15,1 proc. więcej niż na koniec marca ubiegłego roku. Udział umów w modelu abonamentowych w segmencie B2C wyniósł 62,1 proc. na koniec pierwszego kwartału 2018 r.

W pierwszym kwartale tego roku pozyskaliśmy taką samą liczbę nowych próbek jak w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Nie jest to wynik nas zadawalający, ale z drugiej strony utrzymaliśmy tempo pozyskiwania nowych próbek pomimo wstrzymania na początku tego roku działalności w Turcji, która jest dla PBKM jednym z trzech rynków strategicznych. Z początkiem kwietnia wznowiliśmy działalność w zakresie preparatyki nowych próbek w Turcji i spodziewamy się, że dynamika pozyskiwania nowych próbek powróci na ścieżkę wzrostu. Już w tej chwili widzimy bardzo duże zainteresowanie klientów tureckich naszą ofertą. Na koniec pierwszego kwartału br. w segmencie B2C spółki z grupy PBKM przechowywały prawie 152 tys. próbek, czyli o ponad 15 proc. więcej niż na koniec marca ubiegłego roku. Podtrzymujemy nasz cel utrzymania wzrostu segmentu bankowania i osiągniecie 200 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek zbankowanych w segmencie B2C w 2020 r. – komentuje Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM S.A.

O PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie Famicord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek Grupa jest największym bankiem w Europie.

Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Rynki strategiczne Grupy to Polska (pozycja lidera), Hiszpania (pozycja lidera) i Turcja (pozycja lidera). Famicord obecny jest bezpośrednio również na rynkach węgierskim (pozycja lidera), rumuńskim (pozycja nr 2), włoskim (pozycja nr 6) i łotewskim (pozycja lidera), a poprzez współpracę z lokalnymi partnerami biznesowymi także na szwedzkim, brytyjskim, serbskim, ukraińskim i innych.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ