Ministerstwo Zdrowia podpisało dotychczas umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 1,6 mld zł ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Stanowi to niemal 87 proc. dostępnej alokacji dla sektora zdrowie Programu. Całkowita wartość dofinansowanych projektów wynosi blisko 2,1 mld zł.

Dzięki sprawnej realizacji IX osi priorytetowej – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia pojawiła się szansa na nadkontraktację środków w ramach tej osi – poprzez wcześniejsze zawieranie umów o dofinansowanie na środki pochodzące z tzw. rezerwy wykonania w kwocie około 118 mln zł.

Ministerstwo Zdrowia podjęło rozmowy w tej sprawie z instytucjami w systemie realizacji funduszy europejskich, w tym z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Ministerstwo Finansów wydało kierunkową zgodę na przedwsięwzięcie.

W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie środków przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, co umożliwi dofinansowanie kolejnych projektów istotnych z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia w Polsce jeszcze w roku 2018 – informuje resort zdrowia.

Red. (źródło: zdrowie.gov.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ