Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. profesora Orłowskiego w Warszawie został wybrany do dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko. Fundusze unijne w kwocie 920 tys. zł będą zastrzykiem na tę część inwestycji, której celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu ginekologii, w tym diagnostyki i leczenia niepłodności. 

Łącznie inwestycja pn. Nowoczesna diagnostyka i terapia kobiet w Szpitalu Klinicznym CMKP im. prof. dr W. Orłowskiego w Warszawie, dzięki wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego podmiotu, warta jest 1,57 mln zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce 2016-2020 w module „Utworzenia sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności”.

Red. (źródło: zdrowie.gov.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ