Na lotnisku na warszawskim Bemowie podpisana została umowa gwarantująca Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu dofinansowanie na unowocześnienie infrastruktury. Ministerstwo Zdrowia podpisując umowę z LPR przeznaczyło 18,5 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę, doposażenie i modernizację baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Inwestycja jest pierwszym z trzech planowanych etapów w tej perspektywie finansowej zagospodarowania środków unijnych. Od grudnia 2016 r. jest realizowana umowa dzięki której załogi Lotniczego Pogotowia są wyposażane w sprzęt, który pozwala na wykonywanie operacji lotniczych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w nocy.

Obecnie załogi w lokalizacjach ujętych w projekcie funkcjonują w warunkach, które wymagają modernizacji. Budowa baz i ich przebudowa są niezbędne do zapewnienia komfortu pracy załogom i właściwego przechowywania nowoczesnych śmigłowców – mówi dyrektor LPR – Robert Gałązkowski.

W ramach umowy wybudowanych, wyremontowanych i doposażonych zostanie kolejnych 5 baz LPR zlokalizowanych w:

  • Olsztynie (lądowisko Gryźliny)
  • Lublinie – Świdniku
  • Płocku
  • Gdańsku
  • Sanoku
Zespoły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego służą natychmiastową pomocą, ratując życie pacjentów. Wsparcie ze środków unijnych jest niezwykle ważne szczególnie w kontekście spełniania standardu tzw. „złotej godziny”, czyli nieprzekraczania 60 minut pomiędzy zdarzeniem a rozpoczęciem specjalistycznego leczenia – podkreśla Ministerstwo Zdrowia.

Przewidywany termin realizacji prac objętych Etapem I inwestycji zakładany jest na lata 2018-2019.  

Dotychczas w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020  na realizację projektów dotyczących infrastruktury ratownictwa medycznego zawarto 181 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości niemal 930 mln zł, inwestycje realnie przyczynią się do poprawy funkcjonowania ratownictwa medycznego w Polsce.

Red. (źródło: gov.pl/zdrowie)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ