Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa istniejących Klinik Psychiatrycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii – etap II. Dzięki temu placówka zostanie doposażona w nowoczesny, wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, co przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług.

Inwestycja swoim zakresem obejmie m.in., przebudowę budynków, modernizację infrastruktury technicznej, zakup niezbędnego sprzętu biurowo-administracyjnego.

Całkowita wartość II etapu przebudowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynosi 6.655.412,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 6.650.000,00 zł, w tym 5.320.000,00 zł to środki unijne.

Projekt jest kontynuacją zakończonego w 2017 r. etapu I przebudowy szpitala, który obejmował modernizację czterech budynków instytutu o powierzchni 4 458,48 m².

Red. (źródło: gov.pl/zdrowie)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ