Opublikowane dane finansowe za I kw. br. potwierdziły wcześniejsze szacunki, zakładające wzrost przychodów i wyników łódzkiego producenta suplementów diety. Na wzrost skonsolidowanych przychodów w I kw. 2018 r. wpłynęło zwiększenie portfela zamówień, obsługa rekordowej liczby klientów pozyskanych jeszcze w 2017 r., a także wzrost przychodów generowanych przez największego klienta.

Wysoki wzrost sprzedaży, przy niższej dynamice kosztów, miał korzystne przełożenie na wynik netto, który wzrósł o 85 proc. rdr. Jednostkowa sprzedaż Master Pharm S.A., zajmującej się organizacją produkcji kontraktowej suplementów diety, w analizowanym okresie wzrosła o 56 proc. rdr, natomiast wynik netto spółki był wyższy o 82 proc. rdr.

W ubiegłym roku zrealizowaliśmy szereg istotnych inwestycji w moce produkcyjne, w tym uruchomiliśmy nowy zakład Master Pharm w Łodzi i doposażyliśmy zakład spółki zależnej w Mielcu. W rezultacie jesteśmy dziś zdolni do obsługi większej liczby zamówień, które obecnie spływają do nas w dużych ilościach. Przejawia się to również w dobrych wynikach pierwszego kwartału. Oczekuję utrzymania korzystnych tendencji w najbliższych kwartałach – komentuje Jacek Franasik, prezes zarządu Master Pharm S.A.

Zrealizowane przychody spółki zależnej Avet Pharma, zajmującej się sprzedażą suplementów pod marką własną, w I kw. 2018 r. wyższe o 3,5 proc. rdr, choć na skutek korekt księgowych, które nastąpiły po dniu bilansowym, wykazały spadek o 36 proc.

Generalnie przychody Avet Pharmy, ze względu na specyfikę dynamicznego rynku suplementów, należy analizować w dłuższych okresach, najlepiej w skali roku. Podmiot bardzo dobrze się rozwija, bez problemu realizuje przyjętą strategię. W minionym kwartale wprowadził 2 nowe produkty: Witaminę D 2000 oraz Koenzym Q10. Obecnie ma ich 55 pracuje nad kolejnymi – wyjaśnia Jacek Franasik.

Wśród planów na najbliższe okresy Master Pharm wymienia przede wszystkim dalszy wzrost bazy klientów produkcji kontraktowej i wolumenów obsługiwanych zamówień, a także rozwój marki własnej.

Zarząd kontynuuje również działania zmierzające do akwizycji przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, w celu poszerzenia zdolności wytwórczych Grupy o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych.

Grupa Master Pharm

Głównym obszarem działalności Grupy Kapitałowej Master Pharm jest produkcja kontraktowa suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych i preparatów spożywczych dla podmiotów branży farmaceutycznej. Za pion produkcyjny odpowiadają Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi oraz Grokam GBL z siedzibą w Mielcu. Grupa zajmuje się również dystrybucją suplementów diety pod marką własną, realizowaną przez warszawską spółkę Avet Pharma. Od 28 kwietnia 2016 r. Master Pharm S.A. notowana jest na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Red. (źródło: Master Pharm S.A.)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ