Zarząd spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord i największy w Europie pod względem liczby nowo pozyskanych próbek bank komórek macierzystych, w dniu 14 maja 2018 r. ustanowił program emisji obligacji na okaziciela, w którym łączna kwota nominalna obligacji nie przekroczy kwoty 100 mln zł. Obligacje będą emitowane poprzez kierowanie propozycji nabycia do nie więcej niż 149 inwestorów.

Pozyskane z emisji środki finansowe zamierzamy wykorzystać na inwestycje w dalszy rozwój Grupy PBKM, przede wszystkim na planowane akwizycje podmiotów prowadzących banki komórek macierzystych w Europie. Zgodnie z zapowiedziami, w tym roku planujemy dalszą ekspansję geograficzną. Prowadzimy analizy nowych rynków w Europie, a także rozszerzoną analizę rynków, gdzie prowadzimy działalność, pod kątem potencjalnych inwestycji. Na tych rynkach najbardziej interesują nas przejęcia liderów lub atrakcyjnych podmiotów z perspektywami szybkiego zwiększenia skali działalności. Rozważamy również możliwości wejścia na nowe rynki poza Europą, które charakteryzują się na ogół wyższymi cenami i mniejszą konkurencją, niż europejskie – mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu PBKM.

W emisji obligacji PBKM będzie pośredniczył Bank Zachodni WBK S.A. Spółka będzie mogła emitować obligacje w ramach programu w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia z Bankiem Zachodnim WBK tzw. umowy emisyjnej określającej zasady emisji obligacji. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst – alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

O PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie Famicord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek Grupa jest największym bankiem w Europie.

Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Rynki strategiczne Grupy to Polska (pozycja lidera), Hiszpania (pozycja lidera) i Turcja (pozycja lidera). Famicord obecny jest bezpośrednio również na rynkach węgierskim (pozycja lidera), rumuńskim (pozycja nr 2), włoskim (pozycja nr 6) i łotewskim (pozycja lidera), a poprzez współpracę z lokalnymi partnerami biznesowymi także na szwedzkim, brytyjskim, serbskim, ukraińskim i innych.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ