ViiV Healthcare, spółka specjalizująca się w leczeniu infekcji HIV, której udziałowcem większościowym jest GSK i której akcjonariuszami są również firmy Pfizer Inc. i Shionogi Limited, ogłosiła, że Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku Juluca (dolutegrawir 50 mg/rylpiwiryna 25 mg).

Preparat jest wskazany w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności typu 1 (HIV-1) u dorosłych pacjentów stosujących stały schemat leczenia antyretrowirusowego przez co najmniej sześć miesięcy.

Produkt Juluca to pierwszy uproszczony dwulekowy schemat leczenia infekcji HIV, oddziałujący na dwa etapy replikacji wirusa, dostępny w jednej tabletce przyjmowanej raz na dobę.

Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca Juluca jest bardzo pozytywną wiadomością dla osób żyjących z HIV w całej Europie, którzy będą mieli teraz możliwość utrzymania supresji wirusologicznej przy pełnym schemacie leczenia złożonym tylko z dwóch leków w jednej tabletce. Dzięki postępom w leczeniu, pacjenci z HIV mogą żyć dłużej i prowadzić normalne życie – mówi Deborah Waterhouse, CEO ViiV Healthcare.

Wprowadzenie leku na rynek zapewni nową opcję terapeutyczną dla 810 tys. osób korzystających z leczenia antyretrowirusowego w Europie i ponad 10 tys. w Polsce.

Decyzja Komisji Europejskiej została wydana po pozytywnej opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) z 22 marca 2018 r. Juluca została zatwierdzona także przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w listopadzie 2017 r. oraz kanadyjską agencję Health Canada w dniu 18 maja 2018 r.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ