Telemedycyna Polska S.A. rozwijała w roku 2017 r. współpracę z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi. Szczególną wagę przywiązywano do teleopieki kardiologicznej, która jest oferowana jako element szerszego produktu ubezpieczeniowego.

Produkt ten ma na celu zapewnienie osobom ubezpieczonym udzielenie określonego wsparcia w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń losowych związanych z chorobami serca.

Spółka dostosowywała również infrastrukturę oraz zasoby do możliwości świadczenia nowej usługi skierowanej do seniorów. Usługa znajduje się w fazie testów i stanowi autorski program opieki nad osobami w wieku powyżej 65 lat, który łączy funkcjonalność tradycyjnej teleopieki (opaska monitorująca aktywność seniora) z nowoczesnymi formami zdalnej opieki oraz konsultacji lekarskich.

Dzięki takiemu połączeniu usługa ma szansę sprawdzić się jako odciążenie dla aktywnych zawodowo  bliskich seniora. Jest także rozwiązaniem dla osób samotnych, podnosząc ich bezpieczeństwo oraz  komfort życia.

W czwartym kwartale 2017 r. spółka testowała także nowe, perspektywiczne kanały dystrybucji usług telemedycznych. Przeprowadzone projekty pilotażowe dały obiecujące rezultaty i spowodowały, że znalazły one swoje odzwierciedlenie w strategii sprzedaży usług spółki na rok 2018. Celem dofinansowania planów w tym zakresie spółka w grudniu 2017 r.  zawarła umowę pożyczki  pomiędzy ze spółką Neuca S.A. jako pożyczkodawcą, na kwotę 300.000,00 zł.  Neuca Med, spółka z Grupy Neuca, posiada 34 procent akcji spółki Telemedycyna Polska S.A. Firma przeprowadziła także szereg pilotażowych projektów, zmieniła lokalizację swojej  siedziby i zmodernizowała stosowaną infrastrukturę techniczną.

W 2017 r. Grupa Telemedycyna Polska uzyskała 5.354,3 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza utrzymanie przychodów na prawie niezmienionym poziomie w porównaniu do roku 2016. Na poziomie wyniku  EBITDA Grupa poniosła nieznaczną stratę w kwocie 36 tys. zł. Strata netto wyniosła natomiast 311,5 tys. zł.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Red. (źródło: medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ