Głównym czynnikiem stymulującym rozwój rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce jest zwiększenie świadomości lekarzy w kontekście zlecania testów (27 proc. wskazań). Niemal co piąty badany (18 proc.) wskazuje również na kluczową rolę zwiększenia się świadomości pacjentów na temat znaczenia diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej – wynika z badania przeprowadzonego przez PMR.

Oba te czynniki są postrzegane jako bardziej istotne przez laboratoria prywatne niż publiczne (różnica kilku punktów procentowych).

Niemal co czwarty badany (23 proc.) uważa, że rosnący poziom inwestycji i środków unijnych pozytywnie wpływa na kondycję branży. Pozytywny wpływ tego czynnika dostrzegają zwłaszcza publiczne laboratoria szpitalne (35 proc.), co nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że to szpitale są istotnym beneficjentem środków UE.

Red. (źródło: PMR)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ