Rynek apteczny w czerwcu 2018 r. zanotował sprzedaż na poziomie blisko 2 mld 791 mln zł. Wartość sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wzrosła o ponad 163 mln zł (+6,2 proc.). W porównaniu do maja 2018 r. sprzedaż zwiększyła się o ponad 170 mln zł (+6,5 proc.).

Obrót  statystycznej apteki w czerwcu 2018 r. wyniósł 186,5 tys. zł, był to wzrost o 6,3 proc. względem analogicznego okresu 2017 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów rosła:

  • sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła blisko 624 mln zł i była większa o prawie 47 mln zł (+8,1 proc.),
  • sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 1 087 mln zł i wzrosła o prawie 103 mln zł (+10,4 proc..),
  • wartość sprzedaży odręcznej wyniosła blisko 1 mld 59 mln zł i wzrosła o ponad 9 mln zł (+0,9 proc.).

Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca w większości zwiększyła się:

  • wartość produktów w sprzedaży odręcznej spadła o blisko 1 mln zł (-0,1 proc.),
  • wartość segmentu recept refundowanych była większa o ponad 132 mln zł (+13,8 proc.),
  • wartość recept pełnopłatnych zwiększyła się o blisko 39 mln zł (+6,6 proc.).

Średnia cena detaliczna leku w czerwcu wyniosła 21 zł i była o 0,7 proc. większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z czerwca 2017 r. wzrosła o 1,7 proc.

Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28 zł (wzrost o 1,2 proc. vs czerwiec 2017).

Średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,4 zł (wzrost o 1,3 proc. vs czerwiec 2017)

Średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 15,6 zł (wzrost o 3,7 proc. vs czerwiec

2017).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w czerwcu br. wyniosła 24,9 proc. i była o 0,3 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei względem maja 2018 r. średnia marża w aptece zwiększyła się o 0,6 pp.

Refundacja leków w czerwcu osiągnęła wartość ponad 773 mln zł, tj. o 7,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w czerwcu 28,9 proc. i był większy o 1,9 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 3 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 34 mld zł, to o 1,8 proc. więcej niż w roku 2017 r., natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie ponad 8,5 mld zł (+1 proc. w stosunku do 2017 r.).

Red. (źródło: PEX PharmaSequence)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ