Postępujące uprzemysłowienie branży life sciences sprawia, że firmy muszą wdrażać nowe technologie, aby odpowiednio dostosować metody pracy, badań, prowadzonych innowacji, wytwarzania i dystrybucji produktów oraz by spełniać oczekiwania konsumentów.
Najważniejsze trendy w branży life sciences w 2018 r.:
 • Postęp w obszarze sztucznej inteligencji, technologii kognitywnych, automatyzacji i mocy obliczeniowej przyspiesza. Technologie wytwarzania ciągłego (CM) i zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) skracają czas produkcji i zwiększają wydajność procesów. Przynoszą korzyści pacjentom i poprawiają wydajność badań klinicznych, ale także powodują wzrost ilości danych, co powoduje konieczność rozwijania działalności i zapewnienia bezpieczeństwa w firmie. Firmy współpracują z dużymi i małymi spółkami technologicznymi, aby poznać wnioski z analizy ogromnych ilości danych wytwarzanych w procesie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR), dokumentacji dotyczącej odszkodowań, badań klinicznych i danych pochodzących z innych źródeł.
 • W roku 2018 priorytetem dla firm działający w branży life sciences pozostanie ustalanie cen oraz zapewnienie sobie dostępu do rynku. Na wysokość cen coraz większy wpływ będzie miał sposób postrzegania wartości przez pacjentów i płatników, a nie tylko fakt pokrycia wydatków na badania i rozwój, dlatego też konieczne będzie przygotowanie odpowiedniej oferty. Niepewność związana z sytuacją geopolityczną, zmianami w polityce i przepisach podatkowych stosowanych w niektórych częściach świata mogą skłonić firmy zajmujące się medycyną do opracowania strategii ograniczania potencjalnych zagrożeń, do zmiany decyzji inwestycyjnych i wykorzystania pojawiających się możliwości.
 • Budowanie organizacji przyszłości jest jednym z najważniejszych wyzwań dla liderów HR w sektorze ochrony zdrowia. W przyszłości praca będzie w większym stopniu usieciowiona, zdecentralizowana, mobilna, zespołowa i zadaniowa. Kluczowymi trendami, które będą ją kształtować są:
 • Organizacje odchodzące od modelu hierarchicznego, promujące autonomiczne działania zespołów i jednostek. 
 • Kluczowa rola kultury organizacji, która zyskuje na znaczeniu wraz z rozwojem firm.
 • Gospodarka oparta na wiedzy, gdzie najważniejszym wyróżnikiem są zasoby ludzkie.
 • Robotyka, sztuczna inteligencja i technologie kognitywne pomogą zmienić niemal każdy rodzaj pracy.
 • Organy regulacyjne stale monitorują sektor farmaceutyczny, który z zasady opiera się na standardach etycznych. W 2018 r. menedżerowie będą skupiać się na budowaniu spójnej wizji w całej organizacji, aby budować kulturę uczciwości. Błędy ludzkie oraz połączone systemy mogą zwiększać zagrożenia cybernetyczne, które prawdopodobnie nie pozostaną bez wpływu na na opiekę nad pacjentem, bezpieczeństwo, zasoby organizacyjne, reputację, własność intelektualną, relacje z klientami i zgodność z przepisami.  Szefowie firm muszą zachować czujność w obliczu ujawnionych niedoskonałości systemów zabezpieczeń.
 • Ze względu na wprowadzenie przetwarzania w chmurze, zautomatyzowanych systemów i zaawansowanych technologii w w branży w 2018 r wzrosną oczekiwania regulatorów w zakresie jakości i integralności danych. Firmy szukają możliwości udostępnienia danych w całej organizacji, poprawy komunikacji i wymiany informacji między działami.  Może to pomóc spółkom czerpać wiedzę, aby kształtować politykę cen opartych na wartości i poprawić dostęp do rynku.
 • Aby lepiej spełniać potrzeby pacjentów, firmy farmaceutyczne chcą wprowadzić cyfrowe technologie. Jednak niski poziom wiedzy na temat ochrony zdrowia i technologii cyfrowych oraz reputacja firmy mogą podważyć zaufanie pacjentów i negatywnie wpłynąć na decyzje zakupowe. Oto kilka technologii, które mogą zmienić zachowania pacjentów w przyszłości:
 • Wbudowana technologia blockchain wdrażana w celu poprawy wydajności, bezpieczeństwa i jakości monitorowania. 
 • Grywalizacja zwiększająca zaangażowanie pacjentów i wiedzę na temat ochrony zdrowia.
 • Druk 3D, który zmieni wszystkie elementy łańcucha wartości na rynku farmaceutycznym.
 • Optymalizacja potencjału pacjenta funkcjonującego w sieci w celu opracowania rozwiązań w oparciu o wyniki analiz.
 • W przyszłości organy nadzoru będą szukać metod określenia „wskaźnika kultury i jakości” w organizacjach zajmujących ochroną zdrowia. Regulatorzy będą nadal zmieniać swoje procedury, aby dotrzymać kroku zwiększonemu wykorzystaniu urządzeń podłączonych do sieci na rynku life sciences. Sektor stopniowo zmierza w stronę modeli samoregulacyjnych w niektórych obszarach procesu regulacyjnego, gdzie firmy dostarczają informacji na temat swoich wewnętrznych procesów i wyników, które są monitorowane przez odpowiednie organy. Przyszłość może również przynieść globalne rozwiązania, w których organy nadzoru na całym świecie będą współpracować w procesie monitorowania sektora.
 • Współpraca technologiczna, która, wykorzystując technologie cyfrowe w obszarach sprzedażowych i klinicznych, pozwala firmom bardziej skupić się na potrzebach pacjentów jest już znana na rynku. Obecnie widoczne są znaczne inwestycje we wspólne działania w zakresie badań i rozwoju i działalności naukowej. Dzięki współpracy dotyczącej badań klinicznych połączono prace badawcze w jedną całość (master protocol), pomagając naukowcom ocenić skuteczność wielu metod terapii stosowanych w wielu grupach pacjentów i chorób. Nowe modele operacyjne, np. oparte na usługach (XaaS), pokazują firmom nowe możliwości biznesowe, produkty i procesy jako zbiór usług, z których można korzystać na wszystkich poziomach organizacji.
Opinie ekspertów
 
Firmy będą bardziej koncentrować się na zapobieganiu i wczesnym wykryciu chorób. Ponad 40 proc. wszystkich substancji i 70 proc. substancji onkologicznych ma potencjał do wykorzystania w medycynie personalizowanej. Z kolei technologie, takie jak analiza danych epidemiologicznych dla całych populacji i wyników stosowania konkretnych leków oraz sztuczna inteligencja przyspieszają rozwój najbardziej płodnych cząsteczek i substancji.

Oliver Murphy, Partner, Lider ds. Sektora Farmaceutycznego i Opieki Zdrowotnej w Deloitte

Brak przystępności cenowej i dostępu do zasobów biologicznych napędza produkcję biopodobną, w szczególności na rynkach wschodzących. Nawet mimo małego udziału w rynku, kraje UE oszczędzają na tym znaczne kwoty. Biopodobne produkty są zazwyczaj o około 30 proc. tańsze od biologicznych.

Maciej Dalecki, Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte

Postęp w obszarze sztucznej inteligencji, technologii kognitywnych, automatyzacji i mocy obliczeniowej przyspiesza. Dzięki technologii poprawia się bezpieczeństwo produkcji leków, a rezultaty uzyskiwane w leczeniu pacjentów są coraz lepsze. Czas produkcji się skraca i wzrasta efektywność, począwszy od wyprodukowania, skończywszy na dostarczeniu leku do pacjenta.

Piotr Arak, Menedżer w Zespole Analiz Ekonomicznych Deloitte

Patrz: Raport

 

 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ