Od 1 sierpnia bieżącego roku rusza realizacja programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” Celem jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej uczniów przez zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznych udzielanych uczniom w szkolnych gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży i ich rodziców edukacją zdrowotną w obszarze zdrowia jamy ustnej.

Efektywna opieka zdrowotna ma polegać na zapewnieniu większej liczbie dzieci i młodzieży dostępu do świadczeń lekarza dentysty na terenie szkoły. Efektem ma być:

1) poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży przez wczesne wdrożenie następujących działań prewencji próchnicy zębów:

  • systematyczna kontrola stanu jamy ustnej,
  • udzielanie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych (lakowanie, lakierowanie zębów),
  • edukacja zdrowotna dzieci oraz ich rodziców;

2) obniżenie wydatków na leczenie w związku z wdrożeniem działań prewencji próchnicy zębów;

3) osiągnięcie zadowolenia pacjentów oraz ich rodziców z tej formy opieki dzięki zniwelowaniu niedogodności i kosztów związanych z dotarciem do gabinetów ogólnodostępnych zlokalizowanych poza szkołą.

Jak informuje resort zdrowia, do konkretnych celów szczegółowych programu należą:

  1. poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach publicznych przez wyposażenie do końca 2018 r. szkolnych gabinetów dentystycznych w sprzęt stomatologiczny niezbędny do zabezpieczenia realizacji świadczeń;
  2. podniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich rodziców oraz kształtowanie umiejętności i nawyków dbania o zdrowie jamy ustnej przez realizację w roku szkolnym 2018/2019 projektów edukacyjnych w ramach programu.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ