Spółka Telemedycyna Polska zawarła przedwstępną umowę ze spółką MKW z Zakopanego, dotyczącą świadczenia usługi teleopieki. Wartość umowy wyniesie 349.600 zł brutto.  Porozumienie dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W ramach umowy spółka Telemedycyna Polska będzie świadczyć przez 23 miesiące całodobowe usługi ratownictwa medycznego, przez minimum czterech ratowników medycznych dla 40 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie obszaru rewitalizowanego gminy Bytom w województwie śląskim, wykonujących zadania wynikające z funkcjonowania Centrum Operacyjno-Pomocowego wspartego nowoczesną platformą opieki TeleMED24.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Firma bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Od grudnia 2016 roku 24 proc. spółki Telemedycyna Polska S.A. posiada Neuca Med z Grupy Neuca. 

Red. (źródło: medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ