BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro, uzyskała prawomocne pozwolenie na użytkowanie nowego Zakładu Produkcyjnego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie. Spółka rozpoczęła produkcję podłóż mikrobiologicznych, które dotychczas były wytwarzane w jej zakładach w Warszawie oraz w Gdańsku.

Do nowego Zakładu w Lublinie przeniesiono istniejące linie produkcyjne oraz uzupełniono je o nowe urządzenia, które poprzez automatyzację kolejnych procesów pozwolą – według firmy – znacznie zwiększyć wydajność w porównaniu do dwóch likwidowanych lokalizacji w Warszawie oraz Gdańsku, a także umożliwią rozszerzenie asortymentu o nowe pozycje.

Nowe wyroby, jak płytki dip-slide czy suplementy podłoży mikrobiologicznych, zaspokoją popyt u obecnych klientów spółki na dystrybuuowane już towary. Dzięki wyższej marży uzyskiwanej ze sprzedaży wyrobów, uruchomienie produkcji w nowym zakładzie przełoży się na wyższą rentowność oraz na umocnienie pozycji rynkowej BioMaxima S.A. w jej głównych kategoriach handlowych – informuje spółka. 

– Umowy na budowę nowych obiektów w Lublinie zawarliśmy 8 września 2017 r. Tak więc, mimo niespełna trzymiesięcznego opóźnienia, nowy Zakład Produkcyjny oraz CBR zrealizowaliśmy w rekordowym tempie jedenastu miesięcy. W tym samym czasie  dokonaliśmy zakupu nowych maszyn i urządzeń, wdrożyliśmy nowy system identyfikacji wizualnej i rozpoczęliśmy wdrażanie systemu informatycznego. Po zakończeniu migracji wszystkich procesów produkcyjnych do nowego zakładu możemy oczekiwać efektów tej intensywnej pracy w postaci polepszenia wskaźników finansowych już w perspektywie ostatniego kwartału tego roku – wyjaśnia Łukasz Urban, prezes zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe w Lublinie będzie skoncentrowane przede wszystkim na następujących projektach: rozbudowie rodziny analizatorów biochemicznych serii BM, w pierwszej kolejności o automatyczny analizator biochemiczny o wydajności 300 testów na godzinę, dysponujący stacją do mycia kuwet. W dalszej kolejności będą rozwijane i doskonalone istniejące rozwiązania m.in. związane z internetowym modułem serwisowym; kontynuacji prac nad rozwojem i wdrożeniem do masowej produkcji pełnej palety testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego antybiotyku (MIC) według nowatorskiej metody opracowanej na UMCS na zlecenie BioMaxima; zwiększeniu asortymentu i skalowaniu produkcji szybkich testów diagnostycznych (POCT); opracowaniu nowych podłoży, w tym płynów do hodowli komórkowych i suplementów podłóż mikrobiologicznych.

W sierpniu br. BioMaxima S.A. podpisała też umowę o wyłącznej dystrybucji w Polsce platformy Accelerate Pheno, przeznaczonej do szybkiej identyfikacji patogenów i oznaczenia ich wrażliwości na antybiotyki w leczeniu sepsy, która pozwala lekarzom optymalizować terapię antybiotykową średnio o 24 do 40 godzin szybciej niż dotychczas dostępne najszybsze metody diagnostyczne. 

BioMaxima S.A. specjalizuje się w technologiach badania lekowrażliwości metodą dyfuzyjną, mającą dzisiaj największy udział w tym rynku na świecie. Emitent jest jedynym w Polsce oraz jednym z kilku wytwórców w Europie krążków antybiotykowych.

Globalny rynek badania lekowrażliwości (krążkowe systemy dyfuzyjne, testy MIC, podłoża oraz systemy zautomatyzowanie) w 2017 r. był szacowany na 2,71 mld USD i oczekuje się, że będzie rósł w średnim tempie 5,1 proc. rocznie, osiągając w 2022 r. wartość 3,47 mld USD.

Po dwóch kwartałach 2018 r. skonsolidowany zysk netto BioMaxima S.A. sięgnął 765 tys. zł, przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 16 mln 97 tys. zł. W analogicznym okresie 2017 r. zysk netto spółki wyniósł 395 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 16 mln 219 tys. zł.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ