W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Roche odnotowała 7-proc. wzrost sprzedaży w części farmaceutycznej oraz 6-proc. wzrost w części diagnostycznej. Grupa prognozuje dalszą, kilku procentową dynamikę wzrostu sprzedaży w całym 2018 r.

Globalna strategia Roche koncentrująca się na rozwijaniu i udostępnianiu wyłącznie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych i diagnostycznych, realizowana jest również w Polsce. W 2017 r. Roche Polska uzyskała 932 mln zł przychodów ze sprzedaży leków, reinwestując w Polsce w obszar badań i rozwoju 80% środków pozyskanych z refundacji.

Inwestycje Roche w działalność badawczo-rozwojową w Polsce w ostatnich czterech latach przekroczyły poziom 2,1 mld zł.

Najnowsze wyniki potwierdzają pozycję finansową Grupy Roche. Sprzedaż produktów farmaceutycznych osiągnęła poziom 21,8 mld CHF (7-proc. wzrost sprzedaży). Kluczowymi czynnikami wzrostu w I półroczu br. były innowacyjne terapie, które w ostatnim czasie trafiły na rynek: stosowany w leczeniu dwóch postaci stwardnienia rozsianego okrelizumab oraz leki przeciwnowotworowe – pertuzumab, alektynib i atezolizumab.

Część diagnostyczna odnotowała 6-proc. wzrost sprzedaży do poziomu 6,3 mld CHF, głównie za sprawą rozwiązań z obszaru immunodiagnostyki.

W pierwszym półroczu zarówno farmaceutyczna jak i diagnostyczna część Roche osiągnęły bardzo dobre wyniki finansowe. Biorąc pod uwagę stale rosnące zainteresowanie naszymi nowymi terapiami, jesteśmy na dobrej drodze do dalszego rozwoju portfolio Grupy. Na podstawie wyników osiągniętych w pierwszym półroczu przewidujemy kilkuprocentowy wzrost sprzedaży w całym 2018 r. – komentuje Severin Schwan, Dyrektor Generalny Roche.

Kamienie milowe dla leków Roche

Jak informuje Roche, w drugim kwartale br. firma otrzymała kilka ważnych decyzji rejestracyjnych. Komisja Europejska zatwierdziła pertuzumab do stosowania w leczeniu uzupełniającym HER2-dodatniego raka piersi we wczesnym stadium rozwoju z wysokim ryzykiem wznowy, FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków) zatwierdziła z kolei nowe wskazania dla form podskórnych leków tocilizumab w leczeniu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów i rytuksymab w leczeniu pęcherzycy zwykłej, oraz bewacyzumabu w leczeniu raka jajnika.

Status przełomowej terapii FDA otrzymał atezolizumab w skojarzeniu z bewacyzumabem w terapii pierwszego rzutu chorych na zaawansowanego sraka wątrobowo-komórkowego (HCC), będącego najczęstszą postacią raka wątroby.

Nowoczesne leki rozwijane są także w Polsce

Dobre wyniki finansowe w 2017 r. odnotowały Roche Polska oraz Roche Diagnostics Polska – informuje koncern. Roche Polska uzyskała 932 mln zł przychodów netto ze sprzedaży leków. Wartość eksportu usług, w tym głównie sprzedaży usług informatycznych wyniosła 766,6 mln zł netto.

Z kolei Roche Diagnostics Polska zanotował wartość przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 446,8 mln zł.

Przez ostatnie cztery lata utrzymywaliśmy 15-proc. tempo wzrostu nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce. Łącznie przeznaczyliśmy na ten cel ponad 2 ml zł. 80 proc. środków, które pozyskujemy z refundacji. Reinwestujemy w kraju z nadzieją na poprawę jakości leczenia i dostępności innowacyjnych terapii dla polskich pacjentów. Alokowane w Polsce środki to nie tylko solidny zastrzyk finansowy i know-how dla rozwijania innowacyjnych leków w naszym kraju, ale także realna szansa na poprawę jakości leczenia. Wierzymy, że nasze dotychczasowe inwestycje w Polsce przełożą się na możliwość korzystania ze skutecznych terapii przez polskich pacjentów i że zdołamy utrzymać poziom inwestycji i zaangażowania w Polsce w 2018 r. – mówi Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska.

Rozwój i udostępnianie innowacyjnych leków to kluczowa oś działań w strategii Grupy w Polsce.

Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia nie byłoby możliwe bez nakładów na obszar R&D. W 2017 r. osiągnęły one kwotę blisko 730 mln zł – informuje Roche.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ