Nowa lista refundacyjna przynosi dobre wiadomości dla pacjentów z WZW typu C. Finansowanie zyskała nowa terapia kombinacją cząsteczek Glecaprevirum oraz Pibrentasvirum. Obejmujący ją program był w 2017 r. największym, w ujęciu kosztów refundacji. Na jego finansowanie przeznaczono 455 mln zł. Na liście aptecznej pojawiła się nowa molekuła stosowana w leczeniu przerostu gruczołu krokowego. Ubiegłoroczna wartość sprzedaży zawierających ją produktów wyniosła 486 tys. zł.

Na nowej liście refundacyjnej pojawiło się 26 nowych kodów EAN. Dodane pozycje to w większości kolejne opakowania preparatów już obecnych na liście (nowa wielkość opakowania, inna dawka substancji czynnej, inny producent etc.), zawierających, poza jednym przypadkiem, refundowane już molekuły.

Refundacja na rynku aptecznym

Wspomnianym wyjątkiem jest preparat zawierający Dutasterydum – nową na liście substancję, stosowaną w leczeniu objawowym rozrostu gruczołu krokowego. Refundacji będą podlegać 2 opakowania tego leku.

Redukcja listy o 19 pozycji nie wpłynie negatywnie na dostępność leków dla pacjentów. We wszystkich przypadkach pozostawiono im możliwość zakupu zamiennika, zaś koszt terapii zastępczej nie przekroczy dotychczasowego, ew. wzrośnie jedynie o kilka złotych.

Zmiany w wysokościach dopłat pacjentów obejmą w sumie 1 027 pozycji. W większości przypadków (663 opakowania) będą to wzrosty, jednak ich wpływ na wydatki pacjentów będzie umiarkowany. O nie więcej niż 1 zł dopłacą oni do 513 pozycji, o ponad 10 złotych – do 18 pozycji, o ponad 100 zł – do 4 (produkty zawierające Valganciclovir, substancję stosowaną u pacjentów po przeszczepach narządów miąższowych, w leczeniu oraz prewencji zakażeń wirusem cytomegalii), przy czym wzrost ten wynika ze zmiany preparatu wyznaczającego limit finansowania (inny produkt zawierający tę samą substancję czynną dostępny będzie dla pacjenta w zryczałtowanej kwocie 3,20 zł).

Mniej pacjenci dopłacą do 363 pozycji, przy czym dla większości z nich obniżka nie przekroczy 10 zł (344 opakowania). Większe obniżki (powyżej 10 zł) obejmą 18 pozycji z listy, zaś najwięcej (ponad 100 zł) pacjenci oszczędzą przy zakupie 2 pozycji z listy.

Lista S

Na nowej liście bezpłatnych leków dla seniorów pojawiły się:

❖ nowe preparaty zawierające cząsteczki już refundowane w ramach listy S:

 • Ezetimibum, stosowaną w leczeniu hipercholesterolemii;
 • Gliclazidum, stosowaną w leczeniu cukrzycy typu 2 (grupa lekowa pochodne sulfonylomocznika);
 • Bimatoprost stosowną w leczeniu jaskry;
 • Travoprost stosowaną w leczeniu jaskry;

❖ kolejne opakowania preparatów już dostępnych na liście, zawierających cząsteczki:

 • Pregabalinum, stosowaną w leczeniu pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym (+2);
 • Ramiprilum, stosowaną w leczeniu przewlekłej choroby nerek (+1);
 • Rosuvastatinum, stosowaną w leczeniu hipercholesterolemii (+2);
 • Sertralinum, stosowaną w leczeniu m.in. ciężkich postaci depresji;
  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, stanów lękowych (+2).

Programy lekowe i chemioterapia

Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o rozszerzeniu programu lekowego B.71. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B18-2). Finansowanie zyskała nowa terapia, kombinacja cząsteczek Glecaprevirum oraz Pibrentasvirum. Program obejmujący tę terapię był w 2017 r. największym, w ujęciu kosztów refundacji. Na jego finansowanie przeznaczono 455 mln zł.

Pozostałe zmiany dotyczące programów lekowych są następujące:

❖ W programie B.29. Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35) finansowanie stracił jeden z preparatów zawierających molekułę Interferonum Beta-1B, którą w ramach powyższego programu leczono w 2017 r. 3932 pacjentów (przeznaczona na program kwota refundacji wynosiła 250 mln zł). Dla pacjentów dostępny jest inny produkt zawierający tę molekułę.

❖ W programie B.17. Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci (ICD-10 D80, w tym: D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5, D80.6, D80.8, D80.9; D81 w całości, D82, w tym: D82.0, D82.1, D82.3, D82.8, D82.9; D83, W TYM: D83.0, D83.1, D83.3, D83.8, D83.9; D89) finansowanie stracił jeden z preparatów zawierających molekułę Immunoglobulinum Base. Dla pacjentów nadal dostępne są inne immunoglobuliny ludzkie.

Nowy katalog programów lekowych wprowadza obniżkę cen dla 5 obecnych w nim pozycji. Największa, sięgająca 50 proc. obejmie preparaty zawierające molekułę Bosentanum.

W katalogu chemioterapii:

❖ pojawił się kolejny produkt zawierający molekułę Anagrelidum;

❖ finansowanie straciły:

 • niektóre preparaty zawierające cząsteczkę Topotecanum, przy czym dla pacjentów nadal dostępne będą dwa zamienniki leku;
 • niektóre preparaty zawierające cząsteczkę Temozolomidum, dla pacjentów nadal będą dostępne liczne zamienniki leku;
 • niektóre preparaty zawierające cząsteczkę Acidum zoledronicum. Dla pacjentów nadal będą dostępne liczne zamienniki leku.

Wraz z opublikowaniem nowego katalogu chemioterapii wprowadzono obniżkę cen dla 20 obecnych w nim pozycji. Dla 14 z nich spadek przekracza 100 zł; najwyższe obniżki, sięgające 50 proc., dotyczą produktów zawierających molekułę Bortezomibum.

Red. (źródło: QVIA)

 

 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ