Akcjonariusze PZ Cormay S.A. zdecydowali o emisji do 7 mln akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji została ustalona na 1 zł. Przychody grupy w pierwszym półroczu 2018 r. spadły rdr do 35,1 mln zł, z 41,2 mln zł. EBITDA w tym okresie wyniosła 137 tys. w stosunku do -126 tys. zł rok wcześniej, a strata netto – 86 tys. zł, wobec 1,2 mln zł straty przed rokiem.

Jak informuje spółka, na spadek przychodów w pierwszym półroczu wpłynęły głównie dwa czynniki. Pierwszy z nich to zmiana struktury produktowej.

Od kilkunastu miesięcy koncentrujemy się na sprzedaży własnych, wysokomarżowych produktów, mniej aktywnie sprzedając lub wręcz ograniczając sprzedaż produktów niskomarżowych. Ze względu na te zmiany w pierwszym półroczu 2018 r. odnosimy się do wysokiej przychodowo, ale niższej marżowo sprzedaży. Kolejne kwartały będzie można już bardziej miarodajnie porównywać z ubiegłym rokiem, ponieważ w trzecim i czwartym kwartale 2017 r. niskomarżowe produkty nie stanowiły już znaczącej części naszych wyników – mówi Janusz Płocica, prezes PZ Cormay.

Kolejną przyczyną spadku przychodów w pierwszej połowie roku jest zmiana struktury sprzedaży w Chinach.

W pierwszym kwartale 2017 r. odnotowaliśmy dużą sprzedaż do Chin, a w kolejnych trzech kwartałach ta sprzedaż była na wiele niższym poziomie. W tym roku sprzedaż do Chin będzie bardziej równomiernie rozłożona, a w skali całego roku mamy potencjał zbliżyć się do ubiegłorocznej, rekordowej sprzedaży na rynku chińskim – wyjaśnia Janusz Płocica.

Nowe akcje serii M w pierwszej kolejności zostaną zaoferowane inwestorom, którzy mieli w momencie podjęcia uchwały co najmniej 0,5-proc. udział w kapitale zakładowym spółki. Pozyskane z emisji pieniądze mają być przeznaczone na realizację programu inwestycyjnego, przede wszystkim na dokończenie strategicznych projektów, czyli analizatorów biochemicznych i hematologicznych. Zarząd podkreśla, że emisja jest konieczna, aby nie doszło do spowolnienia prac nad nowymi produktami.

PZ Cormay S.A. jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem aparatury medycznej. Firma produkuje testy in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi. Oferuje również automatyczne analizatory biochemiczne i hematologiczne, systemy do analizy parazytologicznej i immunologicznej, a także próżniowy system pobierania krwi. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2008 r. 

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ