Z innowacyjnych leków Roche rocznie korzysta ponad 700 tys. polskich pacjentów. W ubiegłym roku firma zrealizowała w naszym kraju 62 badania kliniczne z udziałem 1076 chorych. Na działalność badawczo-rozwojową Roche przeznaczył w 2017 r. 730 mln zł.

Raport społeczny Roche za 2017 r. „Innowacje tworzyMY w Polsce” podsumowuje wkład firmy  w rozwój innowacji medycznych i ochrony zdrowia. Koncentruje się na trzech filarach: potrzebach pacjentów, innowacjach oraz współpracy ze środowiskami naukowym i medycznym. Wszystkie działania prowadzone są w ramach inicjatywy „Nauka Ratuje Życie”. Jej celem jest stymulowanie rozwoju polskiej gospodarki, rozwój nauki i transfer eksperckiej wiedzy. Przedsięwzięcie oparte jest o model partnerstwa publiczno-prywatnego oraz rozwiązań na styku informatyki i medycyny, w tym analizę BIG Data.

Badania kliniczne: korzyści pacjenta i świata nauki w Polsce

Kluczowym elementem odpowiedzialności społecznej Roche jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych – stwierdza raport.

Skalę naszych działań obrazują liczby: miniony rok przyniósł blisko 730 mln zł inwestycji w prace badawczo-rozwojowe w Polsce, z czego większość to inwestycje w rozwój nowych technologii. Łączne nakłady Roche na badania i rozwój w latach 2014-2017 wyniosły blisko 2,2 mld zł. Aż 80 proc. środków pozyskanych z refundacji leków jest przez Roche reinwestowanych właśnie w działalność badawczo-rozwojową w Polsce – podkreśla Agnieszka Kosowska, Dyrektor ds. Prawnych i Komunikacji.

Prowadzone badania dostarczają innowacyjnych rozwiązań i terapii dla pacjentów, jak również dają możliwości rozwoju polskim naukowcom – czytamy w raporcie. Działające w Polsce Regionalne Centrum Badań Klinicznych dla Europy Środkowo-Wschodniej kieruje badaniami Roche w 11 krajach. Od 1999 r. umożliwiło to przeprowadzenie badań klinicznych z udziałem ponad 21 tys. polskich pacjentów, w ramach 400 zrealizowanych badań.  

Z raportu wynika, że w 2017 r. inwestycje Roche w badania kliniczne w naszym kraju wyniosły ponad 97 mln zł i objęły 1076 pacjentów, którzy uczestniczyli w 62 badaniach klinicznych. W 2017 r. koncern, we współpracy z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie,  stworzył pierwszy w Polsce onkologiczny Oddział Badań Wczesnych Faz, który wprowadza warszawski ośrodek do światowej czołówki jednostek naukowych realizujących badania kliniczne tego typu.

Rocznie 700 tys. pacjentów leczonych jest innowacyjnymi terapiami Roche w takich obszarach, jak: onkologia, kardiologia, neurologia, hematologia, reumatologia, nefrologia, transplantologia, i choroby zakaźne. 30 innowacyjnych leków zostało wpisanych na listę podstawowych leków WHO, a 14 leków zostało uznanych przez FDA za terapie przełomowe.  

Rozwiązania na styku medycyny i informatyki powstają w Polsce

W ramach współpracy między naukowcami i specjalistami z branży IT, Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche z siedzibą w Warszawie i Poznaniu zatrudnia ponad 450 osób, które opracowują nowatorskie rozwiązania z pogranicza technologii informatycznych, analizy medycznej i badań klinicznych. W 2017 r. centrum otworzyło rekrutację dla informatyków na 150 nowych stanowisk.

Raport za 2017 r. jest czwartym raportem społecznym Roche Polska, w którym firma kompleksowo prezentuje wpływ swojej działalności na kwestie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Raport opisuje działalność dwóch spółek: Roche Polska oraz Roche Diagnostics Polska. 

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ