Wyniki badania #zacznijodlekkiej wykazało, że regularne uprawianie sportu pomaga w kształtowaniu tzw. „profilu mistrza”, czyli wzmacnia cechy pomagające osiągnąć sukces w życiu. Projekt został opracowany przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) oraz Nestlé Polska.

Badaniem objęto 1014 nastolatków – dziewcząt i chłopców w wieku 12-13 lat z różnych regionów kraju. 507 z nich uczestniczyło w programie Lekkoatletyka dla Każdego – LDK. Druga połowa to młodzież, która nie brała w nim udziału. Od czerwca do listopada 2017 r. porównywano ich pod kątem: budowy ciała i sprawności fizycznej, sposobu odżywiania oraz kompetencji społeczno-emocjonalnych. Na przeprowadzenie tak wnikliwego badania pozwoliła m.in. dokładna wiedza kiedy, jak często i jakie dyscypliny sportowe uprawia młodzież w ramach programu LDK. Wyniki projektu #zacznijodlekkiej mają wartość naukową, a jego podsumowanie stanowi szczegółowy raport.

Oto wnioski na temat polskiej młodzieży, jakie płyną z badania:

1. Większe miasta, większa aktywność

Badanie potwierdziło, że uprawianie sportu pomaga w utrzymaniu prawidłowych parametrów fizycznych, w tym m.in. masy ciała i obwodu talii. U ok. 80% ćwiczących w ramach LDK były one w normie. Ciekawą obserwacją w tym obszarze jest natomiast fakt, że pod względem wydolności fizycznej lepiej wypadła młodzież z dużych miast – zarówno ćwicząca, jak i niećwicząca. Przeczyłoby to zatem powszechnemu przekonaniu, że w mniejszych miejscowościach żyje się aktywniej.

2. Aktywność fizyczna nie zawsze idzie w parze z prawidłową dietą

Pomimo teoretycznie wyższej świadomości na temat roli właściwego odżywiania w życiu człowieka u młodzieży ćwiczącej w ramach LDK, autorzy raportu nie mogą niestety potwierdzić, że regularne uprawianie sportu przekłada się na przestrzeganie prawidłowej diety. Obie badane grupy nastolatków spożywają za dużo cukrów prostych. Jedzą natomiast zbyt mało warzyw, które wraz z owocami stanowić powinny podstawę zbilansowanego jadłospisu. Aż 75% badanych spożywa ich poniżej 3 porcji dziennie.

3. „Profil mistrza” zwiększa szansę na sukces

Otwartość, umiejętność pracy w zespole, wiara we własne możliwości i w realizację zamierzonych celów – to cechy, które pomagają osiągnąć życiowy sukces. Składają się one na tzw. „profil mistrza”. Okazuje się, że regularne uprawianie sportu kształtuje go i wzmacnia. „Profilem mistrza” charakteryzowało się 30% osób ćwiczących w ramach LDK – to aż o 8,5% więcej niż w grupie niećwiczącej (21,5%). Szczególnie duża różnica widoczna była pomiędzy dziewczętami z mniejszych miejscowości biorącymi i niebiorącymi udziału w LDK. Niemal 1/3 (28%) dziewcząt z pierwszej grupy wykazała się cechami świadczącymi o „profilu mistrza”, podczas gdy w drugiej grupie wskaźnik ten wyniósł tylko 18%.

Badanie obejmujące tak dużą grupę młodych ludzi z całej Polski to dla nas okazja, aby dowiedzieć się jak naprawdę wyglądają ich nawyki żywieniowe i czy uprawianie sportu ma na nie wpływ. Jego wyniki to baza wartościowych danych mogących stać się przedmiotem dalszych badań naukowych i inspirującym źródłem informacji dla studentów – mówi prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.

Badanie wykazało, że takie programy jak LDK są potrzebne, a jego część edukacyjna na temat prawidłowego odżywiania jest szczególnie istotna.

– Programami związanymi z tą tematyką należy też obejmować rodziców, nauczycieli i opiekunów, gdyż to oni przede wszystkim kształtują nawyki żywieniowe dzieci. Spójny przekaz w domu i szkole daje największe szanse na to, że kiedy dorosną zasady te stanowić będą dla nich naturalny styl życia – skomentowała Mariola Raudo, kierownik Działu Spraw Korporacyjnych i Public Relations Nestlé Polska.

Lekkoatletyka dla każdego to program skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Realizowany jest od 2014 r. przez Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz firmę Nestlé Polska, pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach LDK młodzież z całej Polski regularnie uprawia różne dyscypliny lekkoatletyczne pod okiem wykwalifikowanych trenerów oraz zdobywa wiedzę na temat zasad prawidłowego odżywiania. LDK łączy w sobie dwa ważne dla rozwoju młodego organizmu elementy: odpowiednią do wieku dawkę ruchu i zbilansowaną dietę.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ