Rynek apteczny w sierpniu 2018 r. zanotował sprzedaż na poziomie ponad 2 mld 779 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2017 r. wzrosła o ponad 213 mln zł (+8,3%). Wobec lipca br. sprzedaż zwiększyła się o ponad 69 mln zł (+2,6%).

Obrót statystycznej apteki w sierpniu 2018 r. wyniósł 187,5 tys. zł, był to wzrost o 9,6% względem analogicznego okresu 2017 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów rosła:

  • sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła prawie 618 mln zł i była większa o blisko 34 mln zł (+5,8%),
  • sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 981 mln zł i wzrosła o prawie 63 mln zł (+6,8%),
  • sprzedaż odręczna wyniosła ponad 1 160 mln zł i wzrosła o 114 mln zł (+10,9%).

Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca również rosła:

  • sprzedaż odręczna wzrosła o ponad 62 mln zł (+5,7%),
  • sprzedaż recept refundowanych była większa o ponad 1 mln zł (+0,1%),
  • sprzedaż recept pełnopłatnych zwiększyła się o blisko 10 mln zł (+1,6%).

Ceny

Średnia cena detaliczna leku w sierpniu wyniosła 21 zł i była o 0,4% mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z sierpnia 2017 r. wzrosła o 3,1%.

Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 27,8zł (wzrost o 1,6% vs sierpień 2017)

Średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,4 zł (wzrost o 1,7% vs sierpień 2017)

Średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 15,8 zł (wzrost o 5% vssierpień 2017).

Marże

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu br. wyniosła 25,2% i była o 0,2 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017 r.

Średnia marża w aptece względem lipca br. zwiększyła się o 0,5 pp.

Refundacja

W sierpniu refundacja leków osiągnęła wartość prawie 737 mln zł, tj. o 9,5% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w sierpniu 24,9% i był mniejszy o 1,8 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane nie uległo zmianie.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 34 mld zł, to o 2,4% więcej niż w 2017 r., natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie ponad 8,7 mld zł (+3,6% w stosunku do 2017 r.).

Red. (źródło: PEX PharmaSequence)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ