Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek‏ opublikował listę 546 aptek (4 proc. rynku), co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że po wejściu w życie ustawy Apteka dla Aptekarza, zaczęły być prowadzone przez podmioty nieuprawnione. 

Zgodnie ze stanowiskiem GIF, zachodzą podstawy, aby wobec tych aptek wszcząć postępowanie mające na celu ustalenie, czy podejrzenie to jest zasadne i w konsekwencji – czy zachodzą podstawy do obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na ich prowadzenie.

Na stronie Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek czytamy:

Załączone zestawienie jest owocem akcji ZAPPA, w której aptekarze zgłaszali apteki podejrzewane o przejęcie dokonane przez podmioty nieupoważnione. Nie jest zatem kompletne i będzie w dalszym ciągu uzupełniane.
Wskazuje ono daty, w których wpisano w KRS nowych wspólników spółek prowadzących apteki ogólnodostępne po wejściu w życie ustawy AdA. Data wpisu nie jest datą transakcji przeniesienia udziałów. Dlatego sam fakt wpisania w KRS nowych wspólników po wejściu w życie ustawy AdA nie jest równoznaczny z tym, że przeniesienie własności udziałów również nastąpiło po wejściu w życie ustawy AdA. Niemniej, im dłuższy okres od wejścia w życie ustawy AdA do chwili wpisu nowych wspólników w KRS, tym większe jest prawdopodobieństwo, że i sama transakcja przeniesienia własności udziałów nastąpiła po wejściu w życie ustawy AdA.
Przedmiotem postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym powinno być więc przede wszystkim ustalenie, czy czynności prawne związane z przejęciem zostały dokonane już po wejściu w życie ustawy AdA.
Stwierdzenie takiego faktu, zgodnie ze stanowiskiem GIF powinno uzasadniać zweryfikowanie przez organy, czy zachodzą przesłanki obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 99 ust. 3 Prawa farmaceutycznego.

Czytaj więcej

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ