Polmed odnotował w I półroczu 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 62,2 mln zł. Były one wyższe o ponad 16,5 proc. w porównaniu do przychodów osiągniętych rok wcześniej.

80 proc. przychodów Grupy generowały kontrakty z firmami kupującymi abonamentowe świadczenia medyczne oraz z firmami ubezpieczeniowymi. Udział tego obszaru w przychodach Polmed wzrasta od kilku lat – w 2014 r. wynosił ok. 62 proc., 2016 r. – ok. 70 proc.

Największym kontrahentem Grupy było TU Zdrowie S.A.,  z którym obroty stanowiły już jedną piątą sprzedaży. Ok. 9-10 proc. przychodów generuje współpraca z PZU.

Natomiast świadczenia kontraktowane finansowane przez NFZ generowały 10,6 proc. Udział świadczeń finansowanych przez NFZ w przychodach Polmed systematycznie spada. W 2015 r. stanowiły one ok. 24 proc., a w 2016 r. – niewiele ponad 20 proc. Na spadek ten w ostatnim czasie miało wpływ wprowadzenie sieci szpitali i nieprzedłużenie przez NFZ umów zawartych z placówkami Polmed na świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej – informuje spółka.

Zysk ze sprzedaży brutto Grupy Polmed (nie obejmujący kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu) wyniósł ponad 9,3 mln zł i był niemal dwukrotnie wyższy od osiągniętego w pierwszym półroczu 2017 r.

Zysk netto Grupy Polmed w I półroczu 2018 r. wyniósł 5 mln 156 tys. zł,  czyli ponad dwa razy więcej niż w I półroczu 2017 r.

Polmed S.A. prowadzi centra medyczne zlokalizowane w 13 miejscowościach. Placówki działają m.in. w Gdyni,  Starogardzie Gdańskim, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, czy we Wrocławiu. Świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

Red. (źródło: medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ