Ministerstwo Zdrowia ma przekazać 22,4 mln zł na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych, stypendia dla pielęgniarek oraz na kształcenie podyplomowe lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji medycznej w województwie małopolskim. W Krakowie podpisano pierwsze umowy z beneficjentami. 

Umowy dotyczące SOR zostały podpisane z podmiotami:

•    Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
•    Szpital św. Anny w Miechowie,
•    SPZOZ Szpital Powiatowy w Chrzanowie,
•    Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach,
•    Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Cieszę się, że mamy możliwość podpisania dodatkowych umów, w ramach których przekażemy środki na doposażenie oddziałów ratunkowych w szpitalach i na wsparcie dla przyszłych pielęgniarek – stwierdziła wiceminister Szczurek-Żelazko.

Łączna wartość zawartych umów wynosi 16 mln zł. W najbliższym czasie kolejne umowy zostaną podpisane z:

  • Nowym Szpitalem w Olkuszu Sp. z o.o.,
  • Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku,
  • Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 

Ministerstwo Zdrowia wykorzystuje środki unijne m.in. do wsparcia systemu ratownictwa medycznego. Środki przeznaczone dla szpitalnych oddziałów ratunkowych mają służyć szybkiemu i skutecznemu ratowaniu życia. Fundusze unijne trafiają m.in. do szpitalnych oddziałów ratunkowych dla dzieci, jako niezwykle ważnego ogniwa systemu ratownictwa medycznego. 

Stypendia dla pielęgniarek oraz kształcenie podyplomowe lekarzy

Umowy na stypendia dla pielęgniarek podpisano z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, natomiast na kształcenie podyplomowe lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji medycznej – z Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum. Uniwersytet oczekuje również na zawarcie umowy na kształcenie pielęgniarek i położnych.

Część środków będąca w dyspozycji ministra zdrowia przeznaczona jest na zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych oraz stworzenie systemu zachęt dla absolwentów tego kierunku do podejmowania pracy w polskich placówkach ochrony zdrowia. Dofinansowywane są również uczelnie w zakresie kształcenia kadry lekarskiej.

Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych

Fundusze Europejskie w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój finansują:

  • infrastrukturę ratownictwa medycznego: centra urazowe, szpitalne oddziały ratunkowe, lądowiska, bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  • infrastrukturę na oddziałach specjalistycznych np. na ginekologii, neonatologii, pediatrii, kardiologii, onkologii, czy psychiatrii,
  • programy profilaktyczne,
  • infrastrukturę pracowni diagnostycznych,
  • programy rozwojowe – zwiększające liczbę pielęgniarek i położnych,
  • kształcenie kadr medycznych,
  • dzienne domu opieki medycznej,
  • centra symulacji medycznej,
  • działania projakościowe. 

Dotychczas podpisano ponad 550 umów z beneficjentami środków unijnych. Oznacza to, że w całej Polsce realizowane są projekty o łącznej wartości ponad 3 mld zł.

W województwie małopolskim podpisano 23 umowy o wartości ponad 124 mln zł na dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 36 umów o wartości ponad 100 mln zł, m.in. na szkolenia kadr medycznych, programy profilaktyczne oraz działania jakościowe.

Red. (źródło: gov.pl/zdrowie)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ